S nárůstem cen energií má podnikatelům pomoci nová záruka

S nárůstem cen energií může malým a středním podnikatelům pomoci nová záruka, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB). Informovala o tom mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Výzva byla podle ní zveřejněna v pondělí, příjem žádostí o záruku začne 17. prosince s tím, že maximální výše může být až dva miliony korun.

„S NRB jsme připravili aktualizaci a další rozšíření úspěšného programu Záruka 2015 až 2023, který podporuje malé a střední podniky formou zvýhodněných záruk. Chceme podnikatelům pomoci překlenout toto nelehké období, kdy prudce vzrostly ceny energií, aby mohli i za těchto ztížených podmínek dále pokračovat v podnikatelské činnosti,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO).

Bankovní záruka NRB podle resortu umožní firmám jednodušeji získat provozní úvěry od komerčních bank na financování pracovního kapitálu, kterým bude muset většina podnikatelů pokrýt skokové nárůsty zálohových plateb v souvislosti s prudce rostoucími cenami energií. Pro poskytnutí záruky musí podnik doložit, že k navýšení záloh na energie došlo po 13. říjnu 2021, a to o více než sto procent.

„Zavedený program Záruka 2015 až 2023 se rozšiřuje o záruku Vynucená změna dodavatele energií, která se bude poskytovat bezúplatně až do výše osmdesáti procent jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše může být až dva miliony korun, doba ručení až dva roky,“ uvedl Havlíčkův náměstek pro evropské fondy Marian Piecha.

Podnikatelé musí mít standardní smlouvu s dodavatelem

Pokud podnikatelé odebírají energie od dodavatele poslední instance (DPI), mohou požádat o podporu až poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem. „Pětina lidí v režimu DPI situaci bohužel stále neřeší, přitom je důležité přejít co nejdříve na standardní smlouvu a zálohy řešit, aby lidé o dodávky energií nepřišli. Navíc tím mohou také ušetřit. Zároveň je potřeba vždy řešit nejen zálohy, ale i skutečnou cenu za energie,“ podotkl náměstek MPO pro energetiku René Neděla.

Novou záruku mohou využít podnikatelé působící na území Česka a napříč obory podnikání, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, informační a komunikační činnosti a další služby. Podrobnosti a formuláře jsou k dispozici na webových stránkách NRB.

Národní rozvojová banka vznikla z Českomoravské záruční a rozvojové banky. Banka pomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších odvětví ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.