V podpoře zaměstnanosti lidí starších padesáti let chybí jasný plán, vyplývá z šetření NKÚ

V podpoře zaměstnanosti lidí starších padesáti let chybí jasný plán, vyplývá z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ten dále kritizuje, že stát nevyhodnotil reálné dopady podpůrných projektů za miliony korun, a není tak jasné, zda podpoření lidé po ukončení projektů nalezli na trhu práce adekvátní uplatnění. Neexistuje také strategie, která by se zabývala stále podstatnější podporou politiky přípravy na stárnutí, sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Úřad se v kontrole zaměřil na to, jak ministerstvo v letech 2016 až 2018 podporovalo z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 uplatnění lidí starších padesáti let na trhu práce. Na podporu úřad rozdělil zhruba 6,5 miliardy korun. Kontroloři se zaměřili na vzorek 12 projektů v hodnotě 326 milionů korun, které měly zajistit minimálně na období šesti či 12 měsíců práci pro 2236 lidí.

Peníze z dotací se využívají například na vzdělávání, rekvalifikace či vznik po určitou dobu dotovaných pracovních míst, na nichž by měl člověk po ukončení podpory zůstat, nebo by mu tato zkušenost měla pomoci najít si adekvátní uplatnění. „Kontrolovaný vzorek ukázal, že projekty po dobu svého trvání měly smysl a výsledky, reálný efekt po jejich ukončení však MPSV nesledovalo tak, aby bylo jasné, zda a jak z dlouhodobého pohledu lidem pomohly,“ uvedl NKÚ.

Příjemci podpory jsou často obecně prospěšné společnosti či spolky, které zprostředkovávají pracovní místa, ty však podle kontrolorů nemají možnost zjišťovat uplatnění lidí po ukončení projektu. Výjimkou je Úřad práce jakožto jeden z příjemců, u kterého lze vysledovat alespoň to, zda se člověk vrátil do jeho evidence.

„U jednoho z prověřovaných projektů se do ní do 12 měsíců vrátila ze 110 osob jedna třetina klientů, tedy 37 osob. U druhého pak čtvrtina klientů – 134 z celkového počtu 531 osob,“ zjistil NKÚ.

Úřad zároveň upozorňuje, že takzvaná politika přípravy na stárnutí se s ohledem na proměnu věkové struktury obyvatelstva stává stále důležitější. Kromě podpory zaměstnávání starších osob zahrnuje například vzdělávání či zdravotní nebo sociální témata. Ministerstvo sice loni v srpnu předložilo návrh možné strategie, do konce kontroly vláda ale žádnou strategii k této politice neschválila, uvedl NKÚ.

Podíl lidí nad padesát let v populaci roste. Mezi lety 1993 a 2018 vzrostl o 43 procent přibližně z 2,9 milionu na 4,1 milionu a tento trend má podle predikcí Českého statistického úřadu pokračovat, uzavřel NKÚ.