Korupce a čeští podnikatelé. Dvě třetiny z nich jsou ochotni uplácet, úplatkářství ale vnímají jako problém

Šest z deseti (64 procent) českých a osm z deseti (82 procent) slovenských manažerů je připraveno o zakázky bojovat neférově, ukazuje průzkum společnosti EY. Světový průměr je 36 procent, ve střední a východní Evropě pak 40 procent. 

O tom, že korupce je v jejich státu rozšířená, je přesvědčeno 56 procent českých a dvě třetiny slovenských respondentů.

„Přes velké rozdíly v řadě postojů mají Češi a Slováci bohužel jedno společné: Jedná se o vysokou toleranci k využití neetických nástrojů v podnikání, ať se jedná o přímý úplatek nebo poskytování drahých dárků a zábavy obchodním partnerům,“ uvedl Tomáš Kafka z oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti pro Česko a Slovensko.

Česká republika si ale v tomto mezinárodním srovnání oproti roku 2014 polepšila nejvíce ze všech států – o 13 procentních bodů. Tuzemští podnikatelé jsou si tedy rozšířeností korupce méně jistí než před čtyřmi lety. Situace na Slovensku se naopak za stejnou dobu zhoršila o deset procentních bodů.  

Příklady táhnou

Pokud si budou manažeři myslet, že jejich okolí uplácí, je pro ně jednodušší přidat se k úplatkářům také. Například 44 procent slovenských manažerů by uplácela kvůli získání nebo udržení zakázky, v Česku jde o 12 procent, světový průměr je 13 procent.

Mezi manažery, kteří by považovali za ospravedlnitelné použít nadstandardní náklady na reprezentaci firmy v době ekonomické krize, je pak Slovensko na prvním místě žebříčku, ČR na třetím, druhé bylo Japonsko.

A právě čeští a slovenští podnikatelé vnímají korupci jako riziko pro podnikání nejpalčivěji z evropských zemí. V Čestku to uvedlo 48 procent podnikatelů, na Slovensku 54 procent. V rozvinutých zemích vnímá korupci jako riziko pro podnikání jen pětina respondentů průzkumu společnost EY.

Průzkum připravovala společnost EY od loňského října do letošního ledna v 55 světových státech vždy na 50 respondentech z řad manažerů. Žebříček vnímání korupce letos společnost sestavila už popatnácté. 

Tuzemské firmy sice o korupci školí, ale neumí ji řešit 

Na otázku, zda manažeři v posledních dvou letech evidují větší spáchaný podvod vevnitř ve firmě, jich v ČR kladně odpovědělo šest procent, na Slovensku pak čtyři procenta, například v Belgii jde o 20 procent, v Německu a Dánsku po 18 procentech respondentů.

„Nízký podíl odhalených podvodů v českých a slovenských firmách není důkazem vyšší integrity. Naopak ukazuje, že naše firmy stále neumí podvody správně detekovat,“ vysvětlil manažer oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY Radim Bureš. Bureš byl do května 2016 programovým ředitelem české pobočky Transparency International.

Často firmy podle Kafky sepíší vnitřní směrnici a proškolí zaměstnance bez reálnější podpory whistleblowingu. 

Z průzkumu také mimo jiné plyne, že čeští i slovenští manažeři podceňují rizika kyberútoků. V Česku je za vysokou hrozbu pro podnikání označilo 26 procent respondentů, nejméně v Evropě. Na Slovensku pak 32 procent odpovídajících.