Chystá se lepší ochrana spotřebitelů. Včetně přísnějších pravidel pro smlouvy po telefonu

Smlouvy uzavírané po telefonu by mohly být účinné až od okamžiku, kdy spotřebitel nabídku podepíše. Spotřebitel by také v budoucnu nemusel platit za plnění, které si výslovně neobjednal. S opatřeními počítá věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, který v pondělí podpořila vláda.

Video Události
video

Události ČT: Lepší ochrana spotřebitelů. V budoucnu by neměl stačit souhlas po telefonu

Zatím stačí smlouvu odsouhlasit po telefonu, v budoucnu by ji prodejce musel ještě poslat k podpisu. Problém totiž je, že obchodů sjednaných přes telefon zneužívají nepoctiví prodejci. Na telefonní linky se také často přesunuli prodejci z předváděcích akcí. 

Navrhovaný spotřebitelský kodex by měl v budoucnu nahradit příslušnou část občanského zákoníku a má být v souladu se spotřebitelským právem Evropské unie.

Video Studio ČT24
video

Mluvčí ČOI k zákonu o ochraně spotřebitelů

Nyní určuje práva spotřebitelů občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Vedle toho v této oblasti existuje řada zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru či zákon o potravinách. Vzhledem k říjnovým volbám rozhodne o dalším osudu úpravy to, jak se k ní postaví příští vláda.

Materiál počítá také například se zákazem předem zaškrtnutých políček v různých smlouvách. Při uzavírání smluv na dálku by měli podnikatelé informační povinnost - museli by zajistit, aby spotřebitel při učinění objednávky výslovně vzal na vědomí to, že se objednávkou zavazuje k zaplacení.

Obchodníci by podle návrhu nemohli účtovat poplatky spotřebiteli za způsob placení, pokud převyšuje jejich náklady. Stejně tak by nemohli používat pro komunikaci se spotřebitelem, s nímž mají uzavřenou smlouvu, telefonní číslo s vyšší než běžnou sazbou. Návrh nově stanovuje výčet ujednání, která budou vždy považována ve smlouvách za zneužívající.

Z občanského zákoníku by se do nového kodexu měla přesunout mimo jiné pravidla pro uplatnění záruky, úprava cestovní smlouvy či finančních služeb, úprava distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory či problematika elektronického obchodu.