Stát získá od společnosti ČEZ na dividendách zhruba o tři miliardy méně než loni

Energetická společnost ČEZ vyplatí z loňského zisku dividendu 33 korun na akcii před zdaněním. Rozhodla o tom středeční valná hromada firmy, která přijala návrh představenstva společnosti. Akcionářům bude vyplaceno 17,8 miliardy korun, stát by měl dostat zhruba 12,4 miliardy korun.

Video Události
video

Události: Dividendy společnosti ČEZ

V minulých letech získával stát pravidelně zhruba 15 miliard korun za rok. Analytici schválení dividendy navrhnuté vedením firmy očekávali, podle většiny z nich je realistická.

V posledních čtyřech letech vyplatila firma akcionářům pokaždé dividendu 40 Kč na akcii. Ministerstvo financí, přes něž stát majoritní, zhruba 70procentní podíl ve firmě vlastní, letos protinávrh k rozdělení zisku nepředložilo.

Ivan Pilný, poslanec, pravděpodobně budoucí ministr financí za ANO

Ivan Pilný

ministr financí (ANO)

„Ta dividenda je přiměřená. Nemá cenu z ČEZ vytahovat víc, protože by mu to zhoršilo rating a rozpočtu by to nepomohlo.“ 

Ivan Pilný

ministr financí (ANO)

Vláda navíc na začátku června uložila zástupci resortu, aby na valné hromadě hlasoval pro návrhy schválené dozorčí radou firmy, a to včetně navržené výplaty dividend. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 27. červen, výplata dividendy končí 30. července 2021. 

Podle posledního výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů z poloviny června 2017 má firma 138 247 akcionářů. Početně převažují fyzické osoby z Česka, což je pozůstatek kuponové privatizace. Po skončení kuponové privatizace na počátku devadesátých let měl ČEZ 320 tisíc akcionářů.

Skupina ČEZ vlastní či spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Německu, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a v Turecku. Řadí se k deseti největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. V Česku dodává elektřinu a plyn 2,7 milionu koncových zákazníků.

Do letošního roku vstupovaly akcie ČEZ na hodnotě 429 korun. Ve středu zavíraly na hodnotě 445 korun.

Firma letos poprvé od roku 2001, kdy začala akcionářům dividendy vyplácet, vyplatí část dividendy z nerozděleného zisku minulých let. Z loňského čistého zisku společnost použije 8,8 miliardy korun, zbývající část vezme z účtu nerozděleného zisku. Čistý zisk ČEZ očištěný o mimořádné vlivy, ze kterého se dividenda počítá, činil loni 19,6 miliardy korun, meziročně o 29 procent méně.

Bez odměn pro představenstvo a dozorčí radu

Vedení ČEZu letos poprvé po 16 letech nenavrhovalo výplatu odměn představenstvu a dozorčí radě firmy. V posledních dvou letech zamítlo návrhy tantiém ministerstvo financí. Například od roku 2010 do roku 2014 bylo každoročně mezi představenstvo a dozorčí radu rozděleno 25,5 milionu korun. Nevyplacení tantiém neznamená, že by vedení firmy přišlo o všechny benefity. Členové představenstva mohou mimo jiné stále využít motivační program na nákup akcií společnosti. 

Dozorčí rada získá více informací

Akcionáři také rozhodli, že postavení dozorčí rady energetické společnosti ČEZ se posílí. Mluvčí firmy Ladislav Kříž již dříve agentuře ČTK řekl, že souhlas dozorčí rady má představenstvo ČEZ nově potřebovat u investic nad půl miliardy korun realizovaných dceřinými firmami ČEZ. Dosud měla tuto povinnost jen mateřská ČEZ a.s., dceřiné firmy o akvizicích radu pouze informovaly.

Dozorčí rada má být také nově pravidelně informována o struktuře příjmů vedoucích zaměstnanců na vybraných pozicích. „Již v současné době dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce a veškerá plnění poskytovaná členům představenstva. Tato dosavadní působnost dozorčí rady se návrhem změny stanov rozšiřuje o právo informování o struktuře a podmínkách příjmů určených vedoucích zaměstnanců, tj. ředitelů divizí, ředitelů útvarů, ředitelů organizačních jednotek, a to jedenkrát ročně,“ uvedl Kříž.

Elektrárna Počerady
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Zatím naposledy nesouhlasila dozorčí rada s názorem vedení firmy v květnu při rozhodování o možném prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Podle dřívějších informací prodej elektrárny podpořilo představenstvo ČEZ, dozorčí rada ho ale neschválila.

Valná hromada dále potvrdila mandát v dozorčí radě ČEZ pro současného předsedu rady Václava Pačese na další čtyři roky. Další změny v dozorčí radě neschválila. Novými členy výboru pro audit firmy se pak stali náměstek ministra financí pro finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek a auditor Jiří Pelák.

Před hotelem v pražských Vysočanech, kde se valná hromada konala, demonstrovalo během celého dne několik obyvatel pražského sídliště Písnice. Vyjadřovali nesouhlas s tím, že ČEZ prodal více než 700 písnických bytů firmě CIB Rent Písnice za 1,3 miliardy korun. Lidé z Písnice dlouhodobě kritizují to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim.