Až začne platit zákaz kouření, trh s cigaretami se propadne. Ale kuřáci se vrátí

Už jen dva týdny zbývají kuřákům k tomu, aby si mohli v restauraci, baru či hospodě zapálit. Od posledního květnového dne začne platit zákon, který jim to zakáže. Ve většině evropských zemí odbyt cigaret v roce zavedení antikuřácké legislativy v průměru poklesl, do dvou let se však téměř pokaždé vrátil k původnímu trendu. Stejný vývoj analytici očekávají v Česku. 

Ve většině evropských zemí odbyt cigaret v roce zavedení antikuřácké legislativy v průměru poklesl, avšak během následujících dvou let se skoro ve všech případech vrátil zpět k původnímu trendu, komentují vývoj analytici Komerční banky.

Zdroj: Euromonitor, Ekonomický strategický výzkum, Komerční banka

Z analýzy dat agentury Euromonitor o prodejích cigaret v evropských zemích vyplývá, že v roce zavedení legislativy zakazující kouření v restauracích došlo ve většině zemí ke snížení prodeje cigaret, a to v průměru o čtyři procenta.

Mezi země s výraznějšími poklesy prodejů cigaret patřilo například Španělsko s -20,1 %, Řecko s -15,4 %, Irsko s -13,6 % nebo Portugalsko s -11,9 %. Naopak pouze minimálně, a to do dvou procent, se snížily prodeje v Rakousku, Belgii, Holandsku, Finsku, Norsku, Itálii nebo Francii.

Podle analytika Komerční banky Richarda Miřátského se však ukázalo, že pokles byl ve většině případů pouze dočasný a vývoj prodeje cigaret se v horizontu následujících dvou let vrátil k původnímu trendu.

Zdroj: Euromonitor, Ekonomický strategický výzkum, Komerční banka

Změna v trendu prodeje cigaret byla ještě méně výrazná. V průměru šlo o změnu trendu o minus 1,5 procenta, plyne ze studie a stejně jako u absolutní výše prodeje i zde v následujících dvou letech byla změna víceméně vymazána.

Například v Irsku, které je často citované v odborných studiích, se v roce zavedení zákona (2004) snížil prodej cigaret o 13 % oproti 3% poklesu v roce předešlém. V roce následujícím však prodej cigaret stoupl o 3,1 %. Podobný vývoj zaznamenala většina evropských zemí jak v západní, tak střední Evropě.

Zdroj: Euromonitor, Ekonomický strategický výzkum, Komerční banka

„Předpokládáme tak, že nový zákon může přinést snížení odbytu cigaret v České republice, avšak pouze v omezeném rozsahu a časovém horizontu,“ říká Miřátský. Vliv nepohodlí z nutnosti chodit kouřit mimo restaurace bude totiž zmírněn tím, že zákon začne platit na začátku léta a zákaz kouření se navíc nebude vztahovat na venkovní terasy restaurací.

Dopad na prodeje cigaret v letošním roce bude tak podle Miřátského relativně omezený, v řádu nižších jednotek procent, v roce následujícím by mohl prodej klesnout výrazněji, ale asi ne o vyšší jednotky procent.  „V dalších letech očekáváme, že se prodej cigaret postupně vrátí k dlouhodobému trendu,“ říká expert.

Nový zákon tak podle analytiků KB nebude mít významný dopad na snížení prodeje cigaret. „V analýze dopadu schválení zákona na hospodaření společnosti jsme v našich modelech snížili odhady prodejů cigaret v České republice o minus tři procenta v roce 2017, minus sedm procent v 2018 a minus tři procenta v 2019,“ dodává.

V Česku je průměrná cena krabičky cigaret 84 korun

Nové předpisy tak zřejmě neoslabí ani státní kasu, která vysokým zdaněním tabákových výrobků „vydělává“ nemalé částky.

Podle ministerstva financí (MF) Česká republika plní závazky vůči Evropské unii, která stanoví minimální výši spotřební daně z cigaret na 90 eur na tisíc cigaret. Průměrná cena jedné krabičky cigaret pro konečného spotřebitele je aktuálně v Česku ve výši 84 korun, přičemž spotřební daň činí 51,40 koruny.

Pokud však porovnáme samotné ceny cigaret v Česku s ostatními zeměmi, respektive jejich míry zdanění, pak patříme podle údajů MF mezi země s nižší úrovní zdanění. V EU existují v tomto ohledu velké rozdíly. V některých státech, jako jsou například Velká Británie nebo třeba Irsko, je cena krabičky cigaret několikanásobně vyšší než v Česku.

„Ilustrativně, zatímco v Maďarsku a na Slovensku je spotřební daň na průměrnou krabičku cigaret stejně jako u nás ve výši zhruba 1,9 eura, v sousedním Německu je to už 3,1 eura na krabičku, ve Velké Británii šest eur a v Irsku dokonce 6,7 eura,“ konstatuje MF.

Nižší ceny cigaret na našem trhu jsou dány historicky, podobně jako například na Slovensku, v Maďarsku a v dalších zemích bývalého východního bloku. „Je však nutné uvést, že spotřební daň z tabákových výrobků se v Česku kontinuálně zvyšuje a tento trend bude v budoucnu zcela jistě pokračovat,“ uvádí Monika Bačová z oddělení vnějších vztahů a komunikace MF.

„Spotřeba cigaret roste v nízko a středně příjmových zemích a klesá ve vysoce příjmových zemích. Celkově globálně se sice očekává pokles počtu prodaného objemu cigaret, jejich celková finanční hodnota ale poroste díky růstu cen cigaret.“ 

Martin Vlček

analytik BH Securities

Prodej se přesouvá z vyspělých trhů, jako z těch v západních zemích Evropy, kde je stále více společností omezováno vládními politikami, na trhy rozvojové, jako jsou ty v Asii a Africe, kde tabákové společnosti plně využívají laxní regulační prostředí, rostoucí populace a zvyšování příjmů.

V letech 2005 až 2015 se prodeje cigaret v Asii, Tichomoří, na Blízkém východě a v Africe zvýšily, zatímco všechny ostatní regiony zaznamenaly pokles prodeje. Každopádně platí, jak uvádí Euromonitor EU, že více než 80 procent kuřáků žije právě v nízko či středně příjmových zemích a tabákový průmysl dělá vše pro to, aby se tam uchytil.

Lékaři upozorňují, že pokud bude současný trend spotřeby tabákových výrobků pokračovat, tak zhruba jedna miliarda lidí zemře během 21. století na následky kouření.

Už od roku 2001 více než 43 procent tabákového byznysu diktuje celkově pět společností: China National Tobacco Corporation, Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco Inc. a Imperial Tobacco.

Tabákové firmy hledají, čím nahradit klasické cigarety

V reakci na zákony a předpisy omezující možnost cigarety prodávat, propagovat a konzumovat na veřejných prostranstvích vymýšlejí globální tabákové společnosti nejrůznější inovace. Odvětví se po desítkách let, kdy bylo v oboru relativně ticho, dočká velkých změn a vylepšených či nových produktů, připomíná analytik BH Securities Martin Vlček. Zejména společnosti jako Philip Morris International Inc., Reynolds American Inc. nebo Japan Tobacco Inc. investovaly do výzkumu a vývoje miliardy dolarů.

„Výsledkem je mimo jiné nový produkt IQOS společnosti Philip Morris, tedy alternativa cigaret, která tabák nespaluje, ale pouze zahřívá na takovou teplotu, při které se uvolňuje vůně bez dýmu, která relativně věrně imituje cigaretový dým. Společnost tvrdí, že tato metoda bude uvolňovat až o 90 % méně škodlivin než klasické hořící cigarety,“ říká Vlček.

Z hlediska technologie však nejde o úplnou novinku. „Konzumenti marihuany tuto metodu dávno znají, takže v případě Philip Morris jde spíše o aplikaci této metody do klasického cigaretového produktu a následnou propagaci této metody,“ míní Vlček.

Philip Morris po premiéře v Japonsku a Itálii prodává tento produkt už také v Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Švýcarsku a na Ukrajině. Do konce letošního roku by měl být IQOS k mání už zhruba ve 20 zemích. V Itálii vyjde samotný strojek v přepočtu zhruba na 1900 korun. Krabička 20 náplní Marlboro pak na přibližně 120 korun.

Zavádění nových tabákových produktů je v Evropě díky přísnějším zákonům a tvrdší regulaci výrazně složitější a pomalejší. Nicméně společnost předpokládá, že dosažení 2–3procentního tržního podílu, který je zásadní pro masové přijetí nového produktu, je při vhodně zvolené marketingové strategii reálné.

V případě České republiky, kde se roční prodej cigaret pohybuje okolo 19 miliard kusů, by tříprocentní podíl mohl znamenat přínos 3–4 miliardy korun do tržeb společnosti Philip Morris.

Dalším inovativním produktem jsou takzvané elektronické cigarety, které fungují na principu zásoby zkapalněného nikotinu, který se postupně jako pára uvolňuje pro inhalaci. Zatímco e-cigarety jsou spíše chemickým inhalováním nikotinových par, IQOS se prezentuje jako střední cesta mezi klasickým přírodním kouřením včetně spalování nikotinu a moderními metodami a novým netradičním designem elektronických cigaret. „IQOS se snaží novou technologii spíše zabalit do klasického obalu, aby zachoval autentičnost původního kuřáckého zážitku,“ vysvětluje Vlček.

V Česku jsou kuřáci konzervativní

Česká republika se však podle MF vyznačuje tím, že kuřáci jsou dost konzervativní. To ilustruje například skutečnost, že podíl uživatelů elektronických cigaret na celkovém trhu je v současné době přibližně dvě procenta.

O tom, že kouření škodí, ví prakticky každý. U nových metod vědci a kritici kouření však ještě nemohou zcela zodpovědně posoudit, jaké jsou skutečné dopady. „Budou netrpělivě čekat, zda se dostaví očekávaný pozitivní efekt menšího negativního dopadu na zdraví kuřáků. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by to po mnoha letech trendu směrem k omezování kouření vést k uvolnění legislativy a možná i výraznějšímu růstu konzumace cigaret. Na tyto úvahy je ale ještě brzy a zmírnění negativních zdravotních aspektů muselo být pravděpodobně velmi markantní,“ říká Vlček.

Co se týká tak zvaných zahřívaných tabákových výrobků, nejsou v současné době na českém trhu k dispozici, uvádí ministerstvo financí. „Podle informací evropských států, kde jsou již tyto výrobky na trhu, tvoří jejich podíl do jednoho procenta portfolia. Na základě dřívějších zkušeností za ministerstvo financí v Česku neočekáváme rychlý nárůst popularity těchto výrobků, obdobně jako v případě elektronických cigaret,“ konstatuje Monika Bačová z oddělení vztahů a komunikace na MF.

Podle ní se nyní těžko odhaduje, jaký bude další vývoj a uživatelské trendy ve světě. „Firmy nicméně do výzkumu a vývoje nových výrobků vkládají nemalé částky. Obecně jsou inovativní výrobky sloužící k užívání nikotinu/tabáku populárnější na asijských trzích, zejména v Japonsku, než v EU,“ dodává.

Některé podniky hledají způsob, jak zákaz kouření obejít

Od 31. května musí být všechny hospody, bary, restaurace nekuřácké, stejně jako třeba i zastávky, dětská hřiště a zákaz bude platit ve sportovních halách nebo na koncertech, výstavách či diskotékách, které se konají uvnitř budovy. V Česku je v současnosti podle statistik Asociace hotelů a restaurací většina podniků nekuřácká nebo má oddělené kuřácké a nekuřácké prostory. V mnoha tisících českých hospod a barů ale lidé stále kouří.

A některé podniky už tedy hledají způsob, jak zákaz kouření obejít. Třeba tím, že z hospody udělají uzavřený klub. „Podle mého právníka je to opravdu velmi zajímavý a funkční způsob, opravdu dle zákona, jak provozovat kuřácký klub,“ uvedl například majitel ostravské restaurace Jiří Štverka.

A některé politické strany se netají tím, že chtějí po volbách kouření v hospodách znovu povolit. Třeba ODS si napíše povolení kouření v restauracích přímo do volebního programu. S umožněním kouřit ve vesnických hospodách souhlasí i ministr financí Andrej Babiš. Naopak ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík je proti.