Chudých domácností ubývá, nízké příjmy však má stále každý desátý

Jen dvě pětiny domácností v Česku neměly loni problém vyjít se svými příjmy. Jejich podíl však ve srovnání s předchozími lety stoupl a naopak ubylo lidí, kteří mají velké problémy s domácím rozpočtem. Pod hranicí příjmové chudoby však v Česku stále žilo přes milion lidí. Na druhé straně hrozba materiálního nedostatku byla nejmenší za posledních deset let.

Auto, dovolená, neočekávaný výdaj, ale také vytápění či maso obden jsou kritéria, na jejichž základě Český statistický úřad vyhodnocuje, kolika lidem hrozí materiální nedostatek. Položek je devět a ohroženi jsou ti, kteří si nemohou dovolit nejméně čtyři z nich.

Loni si je nemohlo dovolit 4,8 procenta obyvatel, což bylo historicky nízké číslo. V předchozím roce ohrožoval materiální nedostatek téměř o procento lidí více.

„V návaznosti na to se snížil i souhrnný evropský indikátor sociálního vyloučení. Z hodnoty 14,0 klesl na 13,3 procenta,“ upozornila Lenka Křenková z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Dodala, že Česko z hlediska materiálního nedostatku „dlouhodobě zaujímá jednu z nejlepších pozic v žebříčku evropských zemí“.

Jenomže materiální nouze je jen jedním ze tří ukazatelů chudoby a sociálního vyloučení. Dalšími dvěma je výše příjmů domácností a práce. Alespoň v jednom z těchto ohledů mělo loni problém 13,3 procenta obyvatel, tedy bezmála půldruhého milionu.

Prakticky beze změny zůstalo množství lidí trpících příjmovou chudobou, tedy s příjmy pod 60 procent mediánu (Medián je hodnota, která se nalézá uprostřed osy nejnižší/nejvyšší plat. Liší se tedy od průměrné mzdy, která je zkreslená vysokými hodnotami dobře placených profesí – pozn. red.). Konkrétní částka se liší, pro jednotlivce činí 10 691 korun, u rodin se dvěma dětmi přesahuje 22 tisíc.

Ve všech kategoriích loni rostla, v příjmové chudobě přitom žilo 1,02 milionu lidí, tj. necelá desetina obyvatel. „Z hlediska ekonomické aktivity šlo zejména o nezaměstnané, neúplné rodiny s dětmi a starobní důchodkyně, které žijí samy,“ upřesnila mluvčí ČSÚ Petra Báčová.

Vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou
Zdroj: ČSÚ

I když se množství lidí s velmi nízkými příjmy výrazně nesnížilo, snížil se podíl těch, kdo měli problém vyjít se svými příjmy. O dvě procenta poklesl počet domácností, které hospodařily s obtížemi či s menšími obtížemi. S menšími obtížemi, s obtížemi nebo dokonce s velkými obtížemi vycházelo loni se svými příjmy 60,2 procenta českých domácností, uvedli statistici. O rok dříve mělo potíže přes 64 domácností.

Desetině domácností s dětmi do 12 let potom činí obtíže či velké obtíže platit jim z vlastního rozpočtu školní družinu, dětské centrum nebo podobné zařízení. Téměř pětina domácností (17,8 procenta) má také obtíže sehnat peníze na léky, ošetření a další zdravotnické služby. Podstatně větší problémy přitom činí zdravotnické výdaje zdravotním důchodcům než lidem ekonomicky aktivním.