Česko vyčerpalo z fondů EU přes 96 procent. Nevyužilo 26 miliard korun

Česká republika v programovém období 2007 až 2013 vyčerpala z evropských fondů 96,4 procenta peněz, které měla k dispozici. Získala 25,8 miliardy eur (697 miliard korun), nevyužila zhruba miliardu eur (26,34 miliardy Kč). Původně se očekávalo, že propad bude ještě výraznější, ale vládě se podařilo nevyčerpanou částku snížit. V prosinci však přiznala, že ani současné tempo čerpání – z balíku na roky 2014 až 2020 – není ideální. 

Video Studio ČT24
video

Čerpání evropských peněz

Programové období bylo ze strany ČR uzavřeno 30. března, kdy Evropské komisi odeslala závěrečné dokumenty všech 19 operačních programů.

Jejich součástí jsou žádosti o vyplacení posledních 1,2 miliardy eur, u kterých Evropská komise ještě ověřuje správnost čerpání dotací. Odhady nevyčerpaných peněz se tudíž mohou ještě mírně změnit.

Peníze v ekologii a ve školství

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že například v oblasti životního prostředí se díky evropským penězům vybudovalo 4526 km nových kanalizačních řadů a postavilo se nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod. Nově je tak více než 600 tisíc domácností připojeno na vodovody a moderní kanalizaci.

Jen v povodí Vltavy tak podle zprávy ministerstva došlo ke snížení znečistění vody u některých čistíren o desítky procent, a to i v situaci, kdy se znečištění měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny.

Podporu z evropských fondů získalo 90 procent základních a 75 procent středních škol. Projekty byly zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, výuky cizích jazyků a dále pak na vybavení učeben a laboratoří přírodních věd, nebo na využívání ICT.

Pomalý rozjezd i nyní

V prosinci 2016 kabinet uvedl, že z balíku na roky 2014 až 2020 Česko zatím využilo jen dvě procenta přidělených peněz. „Všichni víme, že máme zpoždění,“ řekla tehdy ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Současně ale dodala, že v současnosti je možnost čerpání otevřená v pětašedesáti procentech všech dotačních programů, přes které do Česka evropské peníze proudí.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO)
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Letos v únoru pak ministryně uvedla, že rok 2016 byl pro Českou republiku v čerpání evropských dotací špatný. Objem smluvně zajištěných peněz byl zhruba deset miliard korun. Letos by to mělo být přibližně pětkrát více. Celkově měla republika z evropských peněz na konci loňského roku smluvně zajištěno 86,6 miliardy korun, tedy 14,2 procenta z programového období 2014–2020. 

Aktuální programové období, během něhož může republika unijní fondy využívat, běží od roku 2014 do roku 2020 a pro Česko je ve společné unijní kase připraveno 657 miliard korun.