Platební bilance Česka zůstala třetím rokem v přebytku. Vytáhl ji hned začátek roku

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil v roce 2016 rekordním přebytkem 52,6 miliardy korun. Zpřesněná čísla zveřejnila Česká národní banka. Původně uváděla ještě o dvacet miliard víc. V přebytku i tak byla platební bilance potřetí za sebou, v předchozím období byla vždy schodková.

V samotném čtvrtém čtvrtletí skončila bilance schodkem 22,8 miliardy korun, v minusu byla také ve druhém a třetím čtvrtletí. Platební bilanci tak vytáhly první tři měsíce loňského roku, kdy vykázala přebytek 109,9 miliardy korun.

Ve čtvrtém čtvrtletí skončila v přebytku 64,2 miliardy korun bilance zboží a služeb. Proti tomu působily čisté půjčky do zahraničí ve výši 11,5 miliardy korun a schodek 72,9 miliardy u prvotních důchodů, za kterým byl mimo jiné nárůst objemu dividend vyplacených do zahraničí. „Rezervní aktiva vzrostla o 173,8 miliardy korun (bez vlivu kurzových rozdílů) v důsledku vlastních transakcí (devizové intervence) a transakcí pro klienty ČNB,“ uvedla centrální banka.

Ve schodku 14,1 miliardy korun byly ve čtvrtém čtvrtletí druhotné důchody kvůli penězům poukázaným Českou republikou do rozpočtu Evropské unie. U podnikového sektoru nastal v posledním loňském čtvrtletí čistý příliv peněz ze zahraničí ve výši 24,4 miliardy korun, ve vládním sektoru naopak kvůli splátkám úvěrů vůči zahraničí odplynulo 9,9 miliardy korun.

Jaká byla nakonec bilance předchozí dva roky?

ČNB také zveřejnila aktualizované údaje také za roky 2014 a 2015. Zohledňují především zpřesněná čísla o přímých zahraničních investicích a vývozu a dovozu zboží a služeb. V roce 2015 tak běžný účet platební bilance skončil nakonec v přebytku 11,3 miliardy korun.

Předběžná čísla přitom nejprve počítala s 74,8 miliardy korun a zpřesněná pak 41,4 miliardy. V roce 2014 pak byl přebytek 7,9 miliardy korun po schodku 21,8 miliardy o rok dřív.