Reforma unijního rozpočtu je nezbytná, konstatuje speciální zpráva Montiho týmu

Reforma podoby rozpočtu EU je nezbytná, a to jak na výdajové, tak příjmové straně. Takový je hlavní závěr zprávy specializované pracovní skupiny vedené někdejším italským premiérem a bývalým eurokomisařem Mariem Montim. Skupina, která měla doporučit možnosti změn v unijním financování, pracovala od roku 2014 a svůj závěrečný materiál prezentovala Evropské komisi tento týden.

„Evropský rozpočet je jeden z hlavních nástrojů, kterými EU dosahuje svých cílů, a potřebuje hluboké přehodnocení,“ míní Monti. Rozpočet by se podle něj měl více soustředit na společné výzvy, jako je ochrana vnějších hranic Unie, stabilizace evropského sousedství či třeba klimatické změny. Zpráva se proto zasazuje o změny podoby výdajů, také v souvislosti s krizemi z poslední doby.

Podle Montiho týmu by ale bylo potřeba změnit také způsob, jak je rozpočet naplňován. Stávající systém totiž podle názoru skupiny zapříčinil vznik „začarovaného kruhu“, který proti sobě staví země čisté plátce a země příjemce unijních peněz.

Reforma rozpočtu ale neznamená jeho navýšení

Zpráva Montiho týmu zdůrazňuje, že reforma unijního financování neznamená zvýšení rozpočtu. Nový způsob musí být navíc průhlednější a odpovědnější než ten stávající. Ten je založený na příspěvcích jednotlivých zemí vypočtených podle výše jejich hrubého národního důchodu, reforma by měla tento příspěvek snížit. Zpráva připomíná, že podobu unijních příjmů jednomyslně schvalují členské země a nejedná se tak o jakési „evropské daně“.

Možné nové zdroje, uvádí zpráva Montiho skupiny, by měly tyto příspěvky zemí částečně nahradit. Vycházet by mohly například ze zdanění uhlíku, třeba v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami, společného zdanění paliv a dalších energií, společné korporátní daně z příjmů, reformované daně z přidané hodnoty nebo zdanění finančního sektoru. Skončit by naopak měly nejrůznější opravné mechanismy, kterých nyní země využívají.

Návrhy a doporučení Montiho skupiny by mohla Evropská komise následně využít při nastávající přípravě příštího víceletého finančního rozpočtu pro dobu po roce 2020.