Rypadlům padne za obět silnice i pohřebiště. Severočeské doly se chystají na rozšíření těžby

Těžaři připravili studii, která má podpořit pokračování povrchové těžby uhlí za ekologickými limity v severních Čechách, na dole Bílina. V letech 2019 a 2035 mají v plánu vytěžit skoro 150 milionů tun uhlí. Zasaženy však budou obce, ekosystém i archeologická naleziště. Záměr bude z hlediska jeho možných vlivů na životní prostředí posuzovat ještě ministerstvo životního prostředí.

Severočeské doly připravily plán první etapy rozšíření těžby uhlí za ekologickými limity na dole Bílina. Těžba se přiblíží na půl kilometru k obcím Mariánské Radčice, Braňany a městu Duchcov.

O rozšíření povrchové těžby na Bílině rozhodla vláda v říjnu 2015. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy uvedl, že vláda rozhodnutí učinila mimo jiné kvůli zajištění dostatku uhlí pro teplárny a domácnosti a svou roli hrálo i udržení zaměstnanosti. Uhlí bude sloužit i elektrárnám ČEZ.

Výše zásob uhlí je odhadnuta na 149,8 milionu tun. „Při maximální průměrné těžbě 10 milionů tun ročně by zásoby byly vytěženy již za 15 let, to je v roce 2033. Záměr však předpokládá postupné snižování těžby po roce 2020 v souvislosti s předpokládaným snižováním poptávky po hnědém uhlí,“ uvádí se v oznámení záměru.

Na základě usnesení vlády se těžba může přiblížit maximálně na 500 metrů k okolním obcím. Týká se to Mariánských Radčic, Braňan a města Duchcov.

Doporučení ohledně dopadů na lidské zdraví vyplynou ze studie v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Kvůli těžbě bude muset zmizet současná silnice (II/256). Severočeské doly vybudují přeložku, která bude napojena na připravovanou silnici mezi Mostem a Mariánskými Radčicemi, píše se v oznámení.

Pohřebiště z 11. století u Mariánských Radčic
Zdroj: ČT24

Těžba přinese kromě zvýšené zátěže pro okolní obce i velký zásah přírodě. Zmizí i archeologické naleziště. Právě nad Radčicemi odborníci objevili obří raně středověké pohřebiště. Zatím odkryli pět set hrobů, dalších tisíc musí stihnout odhalit do pěti let. Poté bude naleziště zničeno rypadly z lomu.

Jaký vliv bude mít další těžba na ekosystém, ukáže biologický průzkum a dále až samotný čas. V předpolí lomu se nacházejí biotopy ptáků, pro které by mohly vzniknout náhradní lokality.

Oblast Bíliny patří podle informací z oznámení k emisně nejvíce zatížené oblasti v Česku. Mezi hlavní zdroje znečištění patří vedle povrchové těžby také provoz tepelné elektrárny Ledvice.

Po schvalovacím procesu na ministerstvu životního prostředí bude samotné povolení k hornické činnosti vydávat Obvodní báňský úřad v Mostě. V další etapě by se mohlo těžit na lomu až do roku 2050.