Ochranu spotřebitelů teď zajišťují různé zákony. Má vzniknout jednotící kodex

Ochranu spotřebitelů bude v Česku zřejmě upravovat nový spotřebitelský kodex. Návrh schválila vláda. Dosud práva spotřebitelů určuje občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Navíc ještě v této oblasti existuje mnoho zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o potravinách, zákon o ochraně veřejného zdraví či zákon o poštovních službách. Nově mají být obecná pravidla ochrany spotřebitele sloučena do jednoho zákona.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Nový zákon má představovat „základní kámen“ ochrany spotřebitele v Česku. Má být obecnou právní úpravou. „Ve specifických oblastech ochrany spotřebitelů (například potraviny, spotřebitelský úvěr, zdravotní a hygienické požadavky apod.) by nadále platila zvláštní právní úprava, na niž by bylo v novém zákonu ve vhodných případech odkázáno,“ uvádí důvodová zpráva k zákonu.

Nový spotřebitelský kodex má podle ministerstva průmyslu a obchodu posílit právní jistotu spotřebitelů i podnikatelů, neboť bude většina práv a povinností soustředěna na jednom místě. Má také lépe upravovat i nové formy obchodování, jako je obchodování po internetu či prodej digitálního obsahu. Žádný termín, od kdy by měl kodex platit, však resort neuvádí.

Uplatnění záruky i fenomén e-shopů

Z občanského zákoníku by se do nového kodexu měla přesunout mimo jiné pravidla pro uplatnění záruky, úprava cestovní smlouvy či finančních služeb, úprava distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory či problematika elektronického obchodu.

„Návrh si neklade za cíl a ani není snahou navrhovatele nové právní úpravy v oblasti obecných spotřebitelských práv zasahovat do pravomocí ostatních zainteresovaných resortů. Předpokládá se zachování jejich gesční působnosti k vybrané oblasti spotřebitelského práva a jejich spolupráce na vytvoření sjednocujícího spotřebitelského právního předpisu,“ uvádí ministerstvo.

Spotřebitelský kodex zavedly v poslední době i některé evropské státy jako Velká Británie, Belgie a Francie. Souběžně s revizí spotřebitelského práva se v Česku podle důvodové zprávy počítá s přijetím nového civilního soudního řádu a také bude zpracován samostatný zákon upravující obecně a uceleně problematiku hromadných žalob.