Česko chce zažalovat EU kvůli novým pravidlům denaturace lihu

Ministerstvo financí chce zažalovat EU kvůli změnám v denaturaci lihů. Podle úřadu mohou změny vést mimo jiné k daňovým únikům. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projedná vláda.

Denaturací se líh znehodnotí pro použití k výrobě lihovin, přičemž obecně denaturovaný líh je osvobozen od spotřební daně.

Komise EU v nařízení z října zavedla s platností od srpna 2017 novou společnou denaturační směs pro obecnou denaturaci lihu pro účely osvobození od spotřební daně (takzvaný eurodenaturant). Zároveň se tímto krokem ruší národní denaturační směsi jednotlivých členských států.

Směs je ovšem podle českého ministerstva financí s odvoláním na expertní stanoviska slabá a snadno odstranitelná, což by mohlo vést k daňovým únikům.

„Při senzorické zkoušce nebyli uživatelé schopni mezi běžnými alkoholickými nápoji detekovat líh s přídavkem eurodenaturantu. Je tedy patrné, že přítomnost eurodenaturantu v nízké koncentraci běžný spotřebitel v běžné lihovině nerozpozná. Z tohoto důvodu nemusí nezbytně docházet k odstraňování všech denaturačních složek, což zjednodušuje možnost zneužití,“ uvádí mimo jiné materiál. Cena nové složky je navíc proti dnes používané třikrát až čtyřikrát dražší.

Unie výrobců a distributorů lihovin České republiky jednotný eurodenaturant vítá, například polské denaturanty se podle ní dařilo vyčistit. Její výkonný ředitel Jaroslav Burkart ČTK řekl, že unie by si ale představovala činidlo s jasnou barvou a zápachem. „Podle neověřených informací je u nového denaturantu zápach příliš slabý, dá se přebít běžnými esencemi,“ řekl ředitel.

Mohlo by tak jít například o dodání mentolu, nápoj by pak chutnal jako „zelená“. Burkart připomněl, že v jiných evropských zemích se jako denaturant používá i například metylalkohol. Čeští zákonodárci se však podle něj obávají toho, že by ho nejchudší lidé pili, a mohli se tak otrávit.

Potíže ohledně způsobu přijetí

Materiál dále upozorňuje, že podle názoru resortu bylo prováděcí nařízení přijato v rozporu s procedurálním postupem. Ministerstvo přitom svůj názor konzultovalo se Stálým zastoupením České republiky při EU v Bruselu a Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU.

Ministerstvo chce, aby soud rozhodl o neplatnosti změn a zároveň odložil jeho platnost do rozhodnutí Soudního dvora EU. 

Úřad, kterému šéfuje Andrej Babiš (ANO), v dokumentu zároveň přiznává, že podání žaloby pravděpodobně vyvolá negativní reakce vůči Česku ze strany Evropské komise i některých členských států, které hlasovaly pro změnu.

„Prováděcí nařízení bylo již formálně kvalifikovanou většinou schváleno a je možné, že některé země už zahájily praktické kroky nutné pro přechod na eurodenaturant. Tyto reakce lze částečně eliminovat transparentní komunikací postoje České republiky směrem k ostatním členským státům i Evropské komisi,“ uvádí materiál.