Vyšší ochrana turistů bude něco stát, zájezdy možná podraží

Cestovní kanceláře budou zřejmě muset od roku 2018 odvádět příspěvky do tzv. garančního fondu, což může vést ke zdražení zájezdů. Počítá s tím novela zákona o podnikání v cestovním ruchu, která je v připomínkovém řízení. Z fondu by měly být pojišťovnám hrazeny náhrady v případě, že sjednaný pojistný limit se v případě platební neschopnosti cestovní kanceláře ukáže jako nedostatečný.

Návrh zákona má zajistit vyšší ochranu lidí, kteří si zájezd koupili, při platební neschopnosti zprostředkovatelů cestovních služeb. Měli by tak dostat zpět celou zaplacenou částku a zajištěna má být i případná repatriace ze zahraničí.

„Vyšší míra ochrany však může mít dopad na mírné zvýšení cen cestovních služeb, neboť náklady na ochranu se s vysokou pravděpodobností promítnou do cen za tyto služby.“

Z důvodové zprávy k zákonu

Činnost garančního fondu bude zajišťovat Státní fond rozvoje bydlení. Výše příspěvku cestovní kanceláře do fondu se bude odvíjet od jejích tržeb, stanovovat ho bude ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou.

„Maximální výše ročního příspěvku v prvním roce byla stanovena na 0,25 procenta ze základu pro výpočet ročního příspěvku,“ uvádí dokument.

Cestovky jsou proti, pojišťovny pro

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur novinku odmítá. „Zavedení dozajišťovacího garančního fondu považujeme za neopodstatněné a zbytečné, bude znamenat neúměrnou zátěž a překážku v podnikání, aniž by došlo k zásadnímu zvýšení již dostatečně vysoké ochrany zákazníka,“ uvedl prezident asociace Roman Škrabánek.

Zavedení fondu podle něj může vést ke zvýšení cen zájezdů a snížení konkurenceschopnosti českých cestovních kanceláří. „Je zarážející, že i ministerstvo ve své závěrečné zprávě k návrhu zákona připouští, že spotřebitelé mohou být více motivováni k přeshraničním nákupům,“ diví se Škrabánek.

Naopak pojišťovny zřízení garančního fondu podporují, jeho zavedení podle České asociace pojišťoven povede ke splnění povinnosti zajistit plnou kompenzaci nároků klientů v případě úpadku cestovní kanceláře.

„Prostřednictvím garančního fondu budou zajištěny prostředky na výplatu nároků klientů CK v případě, kdy cestovní kancelář poruší svou povinnost mít sjednaný pojistný limit v takové výši, který pokrývá veškeré závazky kanceláře vůči klientům v případě jejího úpadku,“ uvedl ředitel asociace Jan Matoušek.