ArcelorMittal vypustil nadměrné množství škodlivin, dostal pokutu čtvrt milionu

Městský soud v Praze potvrdil pokutu 250 tisíc korun pro společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, což je dceřiná firma hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava. Podle rozsudku firma v roce 2011 vypustila do ovzduší víc škodlivin, než měla povoleno. Informovala o tom mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jana Jandová. Mluvčí firmy ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková připustila, že limity překročeny skutečně byly a firma už pokutu zaplatila.

ArcelorMittal Ostrava
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Pokutu uložili inspektoři z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě. Proti rozhodnutí se ale zástupci společnosti odvolali. Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo. Proto se pokutou začal zabývat soud. Ten v těchto dnech podle Jandové žalobu zamítl jako neodůvodněnou.

„Firma v roce 2011 nedodržela závazný emisní limit na vypouštění tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Tím porušila zákon o integrované prevenci,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek. Podle něj vypuštění většího množství emisí, než bylo povoleno krajským úřadem, nastalo v areálu sléváren a strojíren. „Firma nedodržela své základní povinnosti týkající se provozu zařízení a dopustila se tak ohrožení životního prostředí,“ uvedl Kozubek.

Pokuta již byla zaplacena

Mluvčí firmy v úterý potvrdila, že společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava v roce 2011 skutečně překročila emisní limit tuhých znečišťujících látek daný integrovaným povolením téměř o 50 kilogramů.

„Jednalo se o velmi nepatrné překročení, které nijak nepoškodilo životní prostředí a imisně bylo zcela nepostřehnutelné,“ řekla. Dceřiná společnost podle ní přijala opatření, zejména upravila odsávací vzduchotechniku, díky čemuž již emisní limity překročeny nebyly. „Výrok soudu přijímáme a stanovená pokuta již byla zaplacena,“ uvedla Černá Dvořáková.