ERB bank končí, protože selhávala v úvěrech i bezpečnosti, uvedla ČNB

ČNB odebrala ERB bank povolení k činnosti. Hlavními důvody byly nefunkční řídicí a kontrolní systém a nákup dluhopisů v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí již nabylo právní moci. V návaznosti na to ČNB podá soudu návrh na jmenování likvidátora ERB bank. 

„Je to výjimečná situace,“ uvedl šéfredaktor serveru Fincentrum Petr Zámečník. „Většinou ČNB banku, která je v potížích, respektive jeví známky, že by se mohla dostat do potíží, varuje a dá jí nějaká nápravná opatření. Například v poslední době se objevila některá opatření stran Sberbank, která také nehlídala dostatečně úvěrová rizika v některých oblastech,“ dodal. Je podle něj možné, že celá věc skončí tím, že se ERB bank bude soudit s ČNB. 

Centrální banka předminulý týden oznámila, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům. Ve čtvrtek začal Garanční systém finančního trhu vyplácet pojištěné vklady klientů. Nárok na výplatu náhrady vkladu má 5409 klientů ERB bank, kteří mají celkem pojištěné vklady 3,53 miliardy korun.

Banka s ruským kapitálem ERB bank se zaměřovala hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale poskytovala i běžné bankovní služby.

Video Studio ČT24
video

Zámečník: Je možné, že věc skončí u soudu

Selhání v úvěrech i bezpečnosti

ČNB v případě ERB bank zjistila zásadní pochybení, zejména při řízení úvěrového a tržního rizika a rizika likvidity, která ohrožovala její stabilitu. Špatné řízení úvěrového rizika se negativně projevilo v úvěrovém portfoliu banky.

ERB bank podle ČNB dostatečně neřídila ani další rizika spojená se svou činností, včetně rizik operačních a rizik souvisejících s informační bezpečností. Banka nebyla ani dostatečně personálně a odborně vybavena a neměla funkční systém, jenž by bránil legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a umožňoval dodržování mezinárodních sankcí, dodala ČNB. 

Vedle toho ERB bank podle ČNB nakoupila za zcela nestandardních okolností dluhopisy emitované rakouskou společností v nominální hodnotě 60 milionů eur (1,62 miliardy korun), čímž mnohonásobně překročila limit stanovený pro pohledávky vůči jednomu subjektu. ERB bank se tuto pohledávku během správního řízení nepodařilo snížit pod hranici předepsaného limitu.

Průměrný vklad na jednoho klienta podle Garančního systému finančního trhu mírně přesahuje 650 tisíc korun. GSFT eviduje 86 takzvaně nadlimitních vkladů, které v den vydání oznámení ČNB přesáhly 100 tisíc eur (2,72 milionu korun). V součtu jde o téměř 47 milionů korun. Tyto peníze přesahující limit pojištění vkladů budou představovat pohledávku klientů za bankou, protože nejsou pojištěné GSFT.

ČNB udělila licenci ERB bank, dříve známé pod názvem Evropsko-ruská banka, v roce 2008. Bance tak dala právo působit po celé Evropské unii. Šlo o první ruský finanční ústav, který od rozpadu bývalého Sovětského svazu získal novou licenci v zemi EU.