Vyhláška určuje značení masa a jeho kvalitu. Kontroloři mohou dát až 50 milionů pokuty

Od počátku srpna začala platit vyhláška, která zpřísňuje požadavky na prodej masa a masných výrobků. Upravuje hlavně označování těchto produktů, ale stanoví  i nároky na jejich kvalitu či třeba váhové odchylky. Za nedodržení předepsaných pravidel budou prodejcům hrozit pokuty: až 50 milionů korun.

Video Události
video

Nové značení masa, rostoucí ceny

Vyhláška například stanoví v části zvané Uvádění na trh, že nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich nakrájení v místě prodeje. 

Stanoví také požadavky, kdy používat které názvy. Lidé například často neví, jaký je rozdíl mezi telecími párky a těmi s telecím masem. Vyhláška definuje, že ty, které mají telecího nad 50 procent, mohou užívat označení telecí. Ty druhé, které ho mají méně než polovinu to musí vyjadřovat v názvu masného výrobku slovem s (+ označení živočišného druhu). 

Předpis také například určuje, že „povrch masných výrobků nesmí být oslizlý, lepkavý či netypicky svraštělý. Neměl by být také porostlý plísní, pokud se nejedná o ušlechtilé druhy plísní charakteristické pro daný výrobek. Při nakrojení masných výrobků pak nesmí docházet k uvolňování vody nebo tuku.

Váhové odchylky

Vyhláška vymezuje také přípustné váhové odchylky. Na jedno balení masa toleruje deset procent rozdíl od uváděné váhy. V případě dvaceti balení už jsou to jen dvě procenta.

 U většího množství balení se váha průměruje. Drobné a ojedinělé odchylky úřady tolerují, chtějí ale zabránit tomu, aby prodejci šidili zákazníky úmyslně špatným nastavením váhy.

Pokuty mohou být mastné

Na dodržování pravidel budou dohlížet  Státní zemědělská a potravinářská inspekce a také Státní veterinární správa.

„Při nedodržení pravidel této vyhlášky hrozí sankce až do výše 10 milionů korun. A pokud se bude jednat o klamání spotřebitele, tak až do výše 50 milionů korun.“

Markéta Ježková

mluvčí ministerstva zemědělství

Představou státních orgánů je, že se tak zamezí nekalým fintám z minulosti. Podle ministerstva zemědělství měly masny a řeznictví na přípravu několik let. Ministerstvo zemědělství vyhláškou reagovalo na požadavky Evropské unie a vyšlo i z dosavadní praxe. 

Vyhláška stanoví nároky také na produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich. Stejně je to i u vajec a výrobků z nich.