Klienti zkrachovalých bank dostanou peníze do sedmi pracovních dní

Z dvaceti na sedm pracovních dnů se od 1. června zkracuje lhůta pro výplatu náhrad vkladů, na něž mají nárok klienti zkrachovalé banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny, informoval Garanční systém finančního trhu, který od 1. ledna 2016 nahradil Fond pojištění vkladů. Ten byl do té doby odpovědný za výplatu náhrad vkladů zkrachovalých finančních institucí.

Maximální částka, kterou mohou klienti získat zpět, zůstává sto tisíc eur, tedy asi 2,7 milionu korun. Zkrachovalá finanční instituce musí nyní seznam svých pojištěných vkladatelů včetně informace o zůstatcích na všech jejich účtech předat Garančnímu systému ve lhůtě tří pracovních dnů. U každého vkladatele banka dále provádí propočet, zda souhrn vkladů každého z vkladatelů nepřesahuje maximální částku krytou pojištěním vkladů. 

Zkrácení lhůty také znamená, že Garanční systém musí ve velmi krátké době zajistit dostatek finanční hotovosti. Právě proto drží své portfolio ve velmi likvidních investičních nástrojích.

„V případě, že by aktuální finanční rezervy nestačily, máme několik možností, jak si dodatečné zdroje zajistit. Od roku 2016 jsou jimi mimořádné příspěvky, a to až do 0,5 procenta z objemu krytých vkladů v kalendářním roce. Dalšími jsou získání úvěru na mezibankovním trhu, vydání dluhopisů nebo půjčka od obdobných evropských institucí. Za určitých podmínek se můžeme obrátit na ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci či dotace z rozpočtu,“ uvedla ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Vedle zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladů přinesla nová legislativa i novinku, která platí od letošního ledna, kdy fyzické osoby mají ze zákona pojištěny dočasně vysoké vklady nad sto tisíc eur.

Jde například o vklady plynoucí z dědictví, prodeje nemovitosti určené k bydlení, nebo pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Další podmínkou je, že vklad byl do banky vložen v období tří měsíců, které předcházely krachu banky. Celkový limit výplaty se v těchto případech může zvýšit až na dvě stě tisíc eur (5,4 milionu korun) na jednoho vkladatele u jedné banky.