Berlín má upravit mýtná pravidla, která zvýhodňují německé řidiče

Evropská komise dala Německu dva měsíce na úpravu svých pravidel o mýtném na silnicích. Fakticky totiž zvýhodňují německé řidiče. Evropská komise by mohla dát věc i k soudu.

Německou mýtnou legislativu, jež by se týkala také českých řidičů, prošetřuje Evropská komise od loňského června. Už tehdy Německo oznámilo, že odkládá spuštění systému, který původně chtělo zavést už od letošního ledna.

Evropská komise vidí v německém postupu ohledně mýtného možnou nepřímou diskriminaci na základě národnosti ve dvou aspektech. První je skutečnost, že poplatek nebudou fakticky platit němečtí řidiči, protože částku ve výši ceny poplatku si budou moci odečíst z daně za vlastnictví vozidla. Druhou je nepřiměřeně vysoká cena krátkodobých dálničních známek, které si obvykle kupují právě cizinci.

„Přes mnoho změn, které udělaly německé úřady od listopadu 2014 – a po mnoha návrzích ze strany komise, jak zajistit kompatibilitu německé legislativy s evropským právem – nebyly základní námitky komise vyřešeny,“ uvedla unijní exekutiva. Pokud Berlín nedostatky neodstraní, může se komise následně obrátit na unijní soud.

Německo je poslední velkou evropskou zemí, která dosud nezpoplatnila své dálnice pro osobní auta. Mýtné v navržené podobě však odmítali němečtí sousedé včetně Rakouska, Nizozemska nebo České republiky. Výše poplatku měla podle původních plánů záviset na ekologické náročnosti provozu auta. Rozpětí ročního poplatku bylo mezi 22 až 130 eury (asi 600 až 3550 korun).