Zdravotní pojišťovny očekávají, že letos skončí jejich hospodaření v plusu

Zdravotní pojišťovny letos plánují hospodařit s kladnou bilancí půl miliardy korun, to by znamenalo meziroční zlepšení o 94 milionů korun. Vyplývá to z hodnocení zdravotně pojistných plánů na rok 2016, které má ve středu na programu vláda. Celkově by mělo jít letos na zdravotní péči o téměř deset miliard (9,6) korun více než loni. 

Celkové výdaje systému veřejného zdravotního pojištění jsou plánovány na 260,7 miliardy korun, celkové příjmy mají činit 261,2 miliardy korun.  

K očekávanému čtyřprocentnímu růstu příjmů má přispět zvýšení odvodů státu za děti, důchodce či nezaměstnané, celkem má stát uhradit 63,1 miliardy korun. Příznivě by příjmy měl ovlivnit také růst minimální mzdy z 9200 na 9900 korun v lednu 2016 a růst objemu mezd a platů.

 

V minusu pouze jedna zdravotní pojišťovna

Kladné saldo plánuje při zohlednění všech svých fondů šest ze sedmi zdravotních pojišťoven. Záporné saldo minus 30 milionů korun očekává Oborová zdravotní pojišťovna v důsledku odložení některých svých investic z dřívějška do roku 2016.

Největší pojišťovnou zůstává Všeobecná zdravotní pojišťovna, která měla ke konci loňského roku 5,93 milionu pojištěnců, tedy 57 procent. Ke konci letošního roku očekává  jejich snížení na 5,91 milionu.