Ženy teprve v pátek dosáhly loňského výdělku mužů

Ženy v Česku teprve v pátek dosáhly loňského výdělku mužů. Pobírají totiž v průměru o 22 procent nižší mzdu. Aby měly stejnou částku jako muži, musejí pracovat právě do 17. března. Na dnešek připadá takzvaný Equal Pay Day, neboli den platové rovnosti. Česko patří v EU k zemím s největším rozdílem v odměnách žen a mužů.

Na nerovné odměňování se snaží od roku 2010 každoročně upozorňovat nezisková organizace Business & Professional Women (BPW). Podle jejích zástupkyň mají ženy zásadní podíl na ekonomickém růstu, na jejich výdělku to ale příliš vidět není. „Podhodnocování práce žen a nedostatečné využívání jejich talentu a dovedností znamená ztrátu významného zdroje pro ekonomiku i společnost. Odstranění rozdílů v odměňování tedy přináší prospěch nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům – a v konečném důsledku celé společnosti,“ uvedla mluvčí BPW Tereza Melišová.

Lenka Šťastná

Lenka Šťastná

prezidentka Business and Professional Women

„Přetrvává pořád celá řada stereotypů, kdy zaměstnavatel apriori předpokládá, že žena bude pečovatelkou a při každé příležitosti, která bude nutná, zůstane doma.“

Lenka Šťastná

prezidentka Business and Professional Women

Ani v době prosperity se rozdíl v odměňování nezmenšuje. Výdělky žen v soukromém i ve veřejném sektoru rostou po krizi pomaleji než příjmy mužů. Medián hrubé mzdy, na který dosáhne polovina lidí, je v podnikatelské sféře u žen o pětinu nižší než u mužů. Ve státní a veřejné sféře činí rozdíl mediánu platů žen a mužů zhruba 12 procent, ukázaly údaje z informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku.

„Rozdíly jsou nejhorší v odvětvích, ve kterých jsou nejvyšší platy. Čím máte dynamičtější odvětví, například bankovnictví, kde jsou mnohem vyšší platy než průměrné, tak tam je také rozdíl mnohem vyšší,“ podotknul Petr Pavlík z katedry genderových studií FHS UK. Muž v pozici finančního a invetsičního poradce si tak v průměru vydělá přes osmdesát tisíc korun, zatímco žena méně než padesát tisíc. U profese pekaře je rozdíl mnohem menší – zhruba tisíc korun.

Nižší výdělek žen se odráží i v jejich penzi, více je pak ohrožuje chudoba

Ministerstvo práce na jaro chystá kroky ke zmenšení propasti v odměňování. Uspořádá kampaň „22 procent k rovnosti“. „Česko je v EU třetí nejhorší od konce. Za námi je Rakousko a Estonsko. Rozdíl mezi průměrnou mzdou ženy a muže činí 6500 korun.

Nejde přitom o spory mezi ženami a muži. Když žena vydělává méně, má to dopad na celou rodinu a hlavně na děti,“ uvedla před nedávnem ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Podotkla, že nižší výdělek žen se odráží i v jejich penzi. Ženy tak mají důchod v průměru o pětinu menší než muži a ve stáří jim mnohem víc hrozí chudoba.

Video Studio ČT24
video

Nerovné podmínky v platech mužů a žen

Nerovné podmínky v platech mužů a žen

Šťastná: V Česku není zvykem inzerovat pozici s platem, je to o vyjednávání

Jedním z důvodů nižšího výdělku žen v Česku je to, že často pracují v profesích a oborech s nižšími mzdami jako zdravotnictví a školství. Bývají také většinou na nižších postech. Ale i za stejnou práci dostávají často méně než jejich mužští kolegové. U lidí s vyšším vzděláním se rozdíl ještě zvyšuje. Podle ministryně jsou menší odměnou ženy „potrestány“ i za to, že se věnují péči o děti, starší členy rodiny a domácnost.