Kontrolní hlášení DPH zatím podala jen třetina plátců, termín končí ve čtvrtek

Termín pro podání kontrolního hlášení, kterým stát kontroluje výběr DPH, uplyne už ve čtvrtek. Někteří podnikatelé ho zřejmě nestihnou podat včas. Finanční správa eviduje zhruba sto tisíc podaných hlášení, což je asi třetina. Navíc u několika tisíc z nich jsou chyby. Kdo hlášení nepodá včas, měl by dostat tisícikorunovou pokutu. Poprvé ji ale finanční úřady prominou.

Video Události
video

Události ČT: Třetina firem už podala kontrolní hlášení. Někteří hlásí, že to nestihnou

Finanční správa během středečního dopoledne evidovala zhruba sto tisíc podaných kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH), potvrdila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Termín pro podání hlášení je přitom čtvrtek 25. února a finanční úřady očekávají celkem asi tři sta tisíc hlášení. Celkově se přitom kontrolní hlášení týká
zhruba pěti set tisíc poplatníků.

Již v úterý Finanční správa upozornila na některé chyby v kontrolních hlášeních. Mezi nejčastější důvody chybného formátu a struktury kontrolního hlášení patří nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu v úvodní části formuláře. Dále v nesprávně vyplněných hlášeních chybí nebo je špatný formát DIČ odběratele nebo dodavatele a také je v dokumentu uvedeno chybné číslo finančního úřadu. „Náš typický klient má 10 tisíc dokladů za měsíc a je nereálné, aby v těchto podkladech neudělal chybu,“ upozornil vedoucí daňového oddělení firmy Mazars Pavel Klein. Správce daně v případě chyby vyzve k odstranění v určité lhůtě.

Kontrolu i odeslání kontrolního hlášení mohou provést plátci DPH prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), dostupné na Daňovém portále Finanční správy. Aplikace zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Spousta papírování kvůli novince, ministerstvo očekává miliardy navíc

Podle živnostníků je s kontrolním hlášením spousta papírování, která je zdržuje od práce. „Je to větší zátěž na naši účetní a tím pádem i finanční zátěž pro nás, protože platíme účetní od hodiny,“ uvedla spolumajitelka Hračkotéky Jana Řehořková.

V jiném případě může komplikace způsobit předmět podnikání. Martina Hanušová se pro obchod snaží shánět exkluzivní zboží hlavně z Řecka a objednávat ho musí několik měsíců předem. „Řekové pošlou jakousi proformu faktury, ta se jim musí uhradit. Až když dostanou peníze, tak začnou zboží připravovat. V průběhu toho ale zjistí, že něco nemají, tak se faktura zase mění,“ zmínila s tím, že to vede k opravnému daňovému přiznání a opravnému hlášení.

„Každá taková administrativní činnost navíc je znát, ale doufáme, že další kontrolní hlášení už budou automatická, rutinní,“ hodnotí novinku předseda představenstva firmy Halla Daniel Černý. „Pokud by to přineslo zvýšení výběr daní, tak bych v tom smysl viděl, ale nevím, jestli přínos reálně takový bude,“ dodal. 

Podle daňové správy má totiž kontrolní hlášení přinést do státní pokladny víc peněz, v letošním roce osm miliard, každý další rok pak v úhrnu 10 miliard korun. Zavedení kontrolního hlášení je v zákoně od ledna 2015 s odloženou roční účinností. Kontrolní hlášení k DPH jsou jedním z nástrojů, které mají zabránit daňovým únikům. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, bude lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně.

Pokuta tisíc korun se bude při prvním pochybení promíjet

Podle zákona vzniká nyní povinnost uhradit pokutu tisíc korun, pokud plátce DPH podá kontrolní hlášení pozdě, ale zároveň jej dodatečně podá bez vyzvání správce daně. Finanční správa ovšem v souvislosti s připravovanou novelou, která sankce zmírňuje, na počátku roku upozornila, že tisícikorunová pokuta bude automaticky prominuta v případě, že k prodlení při podání hlášení došlo v daném kalendářním roce poprvé. Finanční správa navíc do účinnosti připravované novely tisícikorunové pokuty udělovat nebude, protože nabytím účinnosti novely všechny tisícikorunové pokuty vzniklé do této doby zaniknou.

V souvislosti s kontrolním hlášením existují i další pokuty. Tu ve výši deset tisíc korun musí plátce zaplatit, pokud kontrolní hlášení podá až v náhradní lhůtě poté, co jej vyzval finanční úřad. Pokuta třicet tisíc korun vznikne automaticky, pokud plátce DPH nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy finančního úřadu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů. Pokuta padesát tisíc korun vznikne, pokud firma kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Dalším druhem pokut jsou pokuty do padesáti tisíc korun v případě, že plátce na základě výzvy o odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje v následně podaném kontrolním hlášení. Nepřísnější sankcí je udělení pokuty do pěti set tisíc korun v případech, kdy plátce závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

Pozitivně kontrolní hlášení vnímá desetina certifikovaných účetních

Valná většina certifikovaných účetních vnímá zavedení kontrolního hlášení u daně z přidané hodnoty negativně. Vyplývá to z únorového průzkumu Komory certifikovaných účetních. „Jedním ze zásadních důvodů negativního postoje certifikovaných účetních jsou extrémní pokuty za pozdní reakci na výzvu k odstranění pochybností, které bude finanční správa rozesílat,“ uvedla místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních Zuzana Pšeničková. Pozitivně kontrolní hlášení vnímá 11 procent dotázaných účetních.

Z průzkumu dále vyplývá, že se účetní nedomnívají, že zřízením nové povinnosti se zvýší daňové příjmy. Celých 90 procent dotázaných považuje zpracování hlášení za zbytečnou časovou zátěž, která se promítne do zdražení účetních služeb.