Česká ekonomika bude letos růst ve stínu světových rizik

Česká ekonomika vzroste letos o 2,7 procenta, odhadlo ministerstvo financí v nejnovější prognóze, která se tak shoduje s říjnovou. Vzestup by měl být tažen výhradně domácí poptávkou. Ekonomiku má nadále podporovat nízká cena ropy, byť již ne tolik jako loni. Pro loňský rok se odhad růstu hrubého domácího produktu zvýšil na 4,6 procenta oproti říjnovým 4,5 procentům. 

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/KEYSTONE Autor: Gaetan Bally

Mnohé z příčin vysokého růstu české ekonomiky v loňském roce lze podle prognózy označit za jednorázové či dočasné.

Jde zejména o impuls v podobě čerpání prostředků z fondů EU z programového období 2007–2013, které bylo možné využít jen do konce roku 2015. „Odhadujeme, že příspěvek tohoto faktoru k růstu HDP činil 0,8 procentního bodu. Na počátku roku 2015 pak růst HDP jednorázově zvýšilo přesunutí části výnosu spotřební daně z tabákových výrobků z roku 2014, k němuž došlo kvůli časovému omezení platnosti tabákových nálepek,“ uvádí MF. Tato skutečnost přispěla k růstu zhruba 0,2 procentního bodu. 

Vliv nízké ceny ropy loni a letos

Výrazný propad cen ropy přispěl loni k růstu 0,9 procentním bodem. Přiznivý vliv by měl pokračovat i letos, byť již menší silou – zhruba ve výši 0,3 procentního bodu. Ministerstvo už bere v úvahu pravděpodobnost růstu světových cen ropy. 

K rizikům letošního vývoje patří například zpomalování růstu čínské ekonomiky, což může oslabit světový obchod. Pro ČR by ale tento faktor neměl být zásadní, a to navzdory tomu, že je propojení české a čínské ekonomiky kvůli jejich zapojení do globálních dodavatelských řetězců vyšší, než napovídají data o vzájemném zahraničním obchodu, uvedlo ministerstvo.

Dalším nepříznivým faktorem jsou geopolitická rizika, konflikty na Blízkém východě a v severní Africe.

„Ekonomický dopad vážné migrační krize na jednotlivé státy EU zatím není možné odhadnout. Pokud nedojde ke zvýšení počtu žadatelů o azyl v ČR, přímé dopady na českou ekonomiku by měly být zanedbatelné.“

Z makroekonomické predikce ministerstva financí

 Vzhledem ke struktuře české ekonomiky a silné obchodní provázanosti s Německem by negativním rizikem mohl být také další vývoj v kauze týkající se výše emisí některých dieselových motorů vozů koncernu Volkswagen.

„Zatím však rovněž nepočítáme s tím, že by byl dopad na ČR z makroekonomického hlediska příliš významný,“ uvedlo ministerstvo. Pro rok 2017 očekává růst ve výši 2,6 procenta. 

Video Studio ČT24
video

Ekonom Janíčko: Udržovat řemeslné skanzeny je výhodné

Ekonom Moody's Analytics Martin Janíčko vidí pro letošní vývoj české ekonomiky více rizik než pozitiv. Zmínil možnou destabilizaci Číny, ekonomické potíže Ruska a nezvládnutí migrační krize Evropskou unií.

Domnívá se také, že Česko by mělo udržovat i méně moderní výroby typu dolů nebo některých řemesel – například v podobě „řemeslných skanzenů“.  Podle něj to posiluje odolnost ekonomiky a udržení některých znalostí pro případ jejich budoucího „revivalu“. Nemělo by to však jít nad rámec ekonomické neefektivnosti, dodal ekonom.  

Rekordně nízká inflace

Míra inflace za rok 2015 činila jen 0,3 procenta, což je nejméně od roku 2003 a druhá nejnižší hodnota v historii samostatné České republiky. Nízká inflace je převážně dána hlubokým propadem světových cen minerálních paliv a obecně nízkou inflací v globálním měřítku.

Průměrná míra inflace by měla letos dosáhnout 0,5 procenta, v příštím roce pak 1,6 procenta.