Finance chtějí zavést reverse charge i u plynu a elektřiny

Místo dodavatele bude daň platit odběratel – takový je princip takzvané přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (DPH), která se označuje také jako reverse charge. A právě tento princip chce od února příštího roku rozšířit ministerstvo financí i na dodávky plynu a elektřiny. Je to obsažené v nařízení vlády, které poslal resort financí k připomínkám.

Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE Autor: CHROMORANGE/Bilderbox

„Jedná se o reakci na zjištění, že k daňovým únikům dochází i u dodání plynu a elektřiny, a to zejména formou karuselových obchodů, kde zatím daňové úniky detekovány nebyly,“ uvedl resort.

Tím, že jde o nařízení vlády, se může režim reverse charge použít i v případě, že se nepřekročí stanovený limit 100 tisíc korun – šlo by o obchody, kdy se plátci daně společně dohodnou právě na použití reverse charge. 

„Tímto bude vyhověno častému požadavku ze strany daňových subjektů, aby na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem mohl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti i v případech, pokud základ daně u zdanitelného plnění nedosahuje limit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti,“ uvedlo ministerstvo.

Naposledy to bylo zemědělství

Naposledy se rozšířila přenesená daňová povinnost v červenci a září, a to o vybrané zemědělské plodiny. Cílem bylo sjednotit režim se Slovenskem tak, aby se zabránilo přesunu daňových podvodů do Česka. Od ledna 2016 bude platit při dodání nemovité věci plátci DPH.

Povinnost se již nyní uplatňuje například při dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací nebo u obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Žula a CDčka jsou rizikové

Resort financí v materiálu také připomíná komodity, které finanční správa považuje za rizikové. Na seznamu je kámen, žulové desky, barevné kovy, software na CD a DVD, CD a DVD obsahující návrhy, pohonné hmoty, minerální oleje, investiční zlato, fotovoltaické panely, ostatní zemědělské komodity (řepka a řepkový olej, cukr apod.), osobní a nákladní automobily, náhradní díly, textil, obuv, pneumatiky, maso, dobíjecí kupony, poskytování webových služeb, reklamní služby a úklidové práce.

Česko v čele se svým ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) už nějaký čas usiluje o to, aby státy EU mohly samostatně určovat, jaké zboží a služby budou podléhat přenesené daňové povinnosti. To ale přes Evropskou komisi neprošlo, protože reverse charge patří mezi takzvané harmonizované daně, jejichž pravidla jsou určována na celounijní úrovni.