Každá druhá sběrna surovin nehraje podle pravidel

Skoro polovina sběren kovů, které v říjnu zkontrolovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), údajně porušila zákon. Nejčastějším prohřeškem bylo neplnění evidenčních povinností. Naopak zákaz výkupu kovů za hotové, který platí od března, sběrny dodržovaly.

„V rámci akce byly zjištěny i výkupy odpadů od fyzických osob, od nichž je zakázáno vykupovat. Šlo například o průmyslová strojní zařízení,“ uvedl ředitel inspekce Erik Geuss.

Inspektoři ČIŽP spolu s policisty zkontrolovali na počátku měsíce 150 sběren při celostátní akci Blue 24, která byla zaměřena na kriminalitu spojenou se železnicí, tedy na krádeže kovů, vandalismus i imigraci. Obdobnou kontrolu provedli i v březnu a pro sběrny odpadů skončila s podobnými výsledky jako nyní. U každé druhé sběrny, kterou inspektoři ČIŽP navštívili, zjistili porušení předpisů týkajících se odpadového hospodářství. Stejně jako nyní se týkalo zejména evidenční povinnosti.

Za šrot žádná hotovost

Zajímavé je, že naopak zákaz výkupu kovů za hotovost sběrny dodržovaly. „Opakovaná a intenzivní kontrolní činnost pomáhá snížit protiprávní jednání v oblasti sběru a výkupu kovů,“ dodal Geuss.

Říjnové kontrolní akce se zúčastnilo přes 50 inspektorů a s 69 sběrnami, u kterých zjistili porušení zákona o odpadech, zřejmě zahájí správní řízení o uložení pokuty.