Zjednoduší se vymáhání i více než stotisícového dluhu z jiné země EU

Evropský parlament schválil zvýšení stropu na částku, kterou lze pomocí jednoduchého řízení v přeshraničním sporu vymáhat. Místo dvou tisíc eur to nově bude až pět tisíc eur (zhruba 135 tisíc korun). Legislativu musí ještě potvrdit ministři Rady EU.

Novela by měla usnadnit život jak podnikatelům, tak i fyzickým osobám vymáhajícím drobné dluhy. Dosud se možnost zjednodušeného vymáhání peněz při přeshraničních transakcích týkala částek do dvou tisíc eur.

Nová norma počítá nejen se zvýšením stropu o tři tisíce eur, ale rovněž s kontrolou toho, aby náklady na soudní řízení odpovídaly výši vymáhané sumy tak, aby tato varianta neztratila pro věřitele smysl.

Částka je kompromis, někteří chtěli hranici ještě zvýšit

„Výsledný kompromis je celkově vnímán pozitivně a je přijatelný pro Českou republiku, pro kterou byla důležitá zejména otázka výše uplatnitelných nároků,“ uvedl lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, který jako předseda právního výboru EP vedl jednání s Radou EU.

Názory zemí na výši vymahatelné částky se lišily, některé byly pro ještě výraznější nárůst maximální možné částky, zatímco jiné se snažily prosadit pouze mírnější zvýšení.

Podle statistik EU umožnila dosud platná pravidla v rámci vymáhání drobných nároků snížit náklady na tento proces o čtyřicet procent a zkrátit průměrnou dobu, po kterou se dlužníci peněz domáhají, ze dvou let na pět měsíců. Dosavadní pravidla byla v platnosti od roku 2009.