Soudní výzva k uhrazení drobné pohledávky má být brána za doručenou po deseti dnech

Ministerstvo spravedlnosti chce usnadnit vymáhání drobných pohledávek. Přišlo tak s návrhem, aby platební rozkazy na částku nepřevyšující deset tisíc korun byly považovány za doručené i tehdy, když si soudní obsílku adresát nepřevezme. Odborníci se ale s ministerstvem přou o to, jestli novinka spíš nepovede k snadným exekucím.

Soudy zasílají platební rozkazy do vlastních rukou. Když si dotyčný obsílku nepřevezme nebo na poště včas nevyzvedne, vrací se k soudu. Ministerstvo spravedlnosti by chtělo, aby v případě, kdy se jedná o dlužné částky do deseti tisíc korun, nehrálo převzetí příkazu roli. Po deseti dnech by zkrátka začala běžet lhůta do nabytí právní moci.

Změna, která má ulehčit výkonu spravedlnosti, už prošla připomínkovým řízením. Fungovat by tak mohla od roku 2018. „Důvodem je především to, že se velké procento žalovaných záměrně vyhýbá převzetí soudních písemností nebo jim ho není z jiných důvodů možné doručit,“ uvedla mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Falešná pohledávka: Člověk může propást možnost obrany

Kritici novinky z neziskových organizací ale upozorňují, že pak nebude proti takovému postupu možná obrana. Nová pravidla mohou nahrávat podvodníkům, kteří využijí fiktivní pohledávku, na jejímž základě se pošle platební rozkaz lidem, kteří se však zdržující mimo své trvalé bydliště.

„Byla by nedoručena, což by se od počátku předpokládalo. A ve chvíli, kdy by člověk ve lhůtě 45 dnů nepodal proti tomu platebnímu rozkazu odpor, tak už by byla samotná žaloba takřka nerozbořitelná,“ zmínil Daniel Hůle z Člověka v tísni. Dosud musí soud nařídit jednání, když platební rozkaz nenajde svého adresáta.

Video Zprávy
video

Změna v platebních rozkazech může nahrát podvodníkům a exekucím