Coface: V Evropě letos zkrachuje méně firem

Počet firemních platební neschopností v západní Evropě po skokových nárůstech v letech po hypoteční krizi začal klesat. Průměrný pokles o devět procent zaznamenaný v roce 2014 bude pokračovat poklesem o sedm procent v roce 2015, vyplývá ze studie pojišťovny Coface, která je největším světovým pojistitelem pohledávek. 

Zatímco platební neschopnost firem narůstá v Itálii a Norsku, Coface eviduje pozitivní dopad nesmělého oživení v dalších deseti zemích eurozóny, a to v Německu, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Nizozemsku, Portugalsku, Velké Británii a Švédsku. 

Současná úroveň platební neschopnosti firem však ještě není srovnatelná s úrovní před krizí v roce 2008. Horší situace je v jihoevropských zemích, jako je Itálie, Portugalsko a Španělsko, kde pokračující vysoká míra nezaměstnanosti utlumuje růstový potenciál. Model předpovídající počet firemních platebních neschopností zahrnuje faktory, jako jsou podnikatelské prostředí, investice či počet vydaných stavebních povolení.

Coface předpokládá, že nárůst ekonomiky v eurozóně dosáhne 1,5 procenta v roce 2015 a 1,6 procenta v roce 2016. Země dovážející do eurozóny profitovaly z oslabení eura a poklesu cen ropy. Avšak je nutné blíže sledovat rizika spojená s pomalejším růstem v rozvíjejících se zemích. Další úskalím je podle Coface nízká úroveň investic v eurozóně.

Podmínky pro obnovení růstu v eurozóně budou však podle Coface obzvláště výhodné pro Nizozemsko, Španělsko a Portugalsko. Očekávané poklesy pak budou méně významné v Německu (minus dvě procenta) a ve Francii (minus tři procenta). Itálie a Norsko, dvě země, které byly v červených číslech v roce 2014, v nich zůstanou i v roce 2015.

V Itálii odhadla Coface růst insolvencí letos o sedm procent. Riziko platební neschopnosti je tam zvýrazněno zvýšenou přítomností menších společností s nižší mírou zabezpečení své činnosti. V Norsku, které je sedmým největším vývozcem ropy, je nárůst platebních neschopností (o šest procent) v souladu s poklesem cen ropy.