Stát chce koncentrovat svůj majetek, vytvořil k tomu mapu

Mapa majetku státu, kterou nově vytvořil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), obsahuje zhruba 1,6 milionu nemovitostí. Alarmující je však skutečnost, ževíce než 25 tisíc z nich je vedeno na neexistující subjekty či likvidované státní instituce. Tento stav nelze podle generální ředitelky úřadu Kateřiny Arajmu akceptovat. Pokud si instituce svůj majetek nedají do pořádku do 31. prosince 2023, tak den poté podle ní připadnou ze zákona státu.

Nově vytvořená mapa majetku státu je unikátní projekt, který vznikl z iniciativy ÚZSVM a obsahuje téměř 1,63 milionu nemovitostí, z toho je 1,58 milionu pozemků, přes 43 tisíc staveb a 784 bytových a nebytových jednotek. „Díky této mapě umíme dnes identifikovat nemovitosti státu ze tří různých úhlů pohledu. Podle teritoria, druhu a složky státu, která s majetkem hospodaří,“ konstatuje generální ředitelka úřadu Kateřina Arajmu.

Více než 24 tisíc položek tvoří pozemky, kromě nich 892 staveb a 22 jednotek. Nejvíce takových nemovitostí se nachází v Praze, okresech Litoměřice, Česká Lípa a Teplice. Podle Arajmu jsou nemovitosti stále psané například na bývalé Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, Federální ministerstvo obrany, Lucernafilm nebo státní podnik Gramofonové závody.

„Situací jsme se začali okamžitě zabývat. Předpokládám, že první výsledky budou do konce letošního roku,“ uvedla Arajmu.

„Zjistili jsme, že asi 25 tisíc nemovitostí patří bývalým ministerstvům nebo institucím, které dávno zanikly. To nikdo neřešil a je to velká výzva. Taky jsme zjistili, že stát pronajímá nějaké plochy a zároveň je v nájmu a jsou tam obrovské cenové rozdíly.“

Andrej Babiš

ministr financí (ANO)

Podle ministra financí Andreje Babiše už to na principu mapy funguje dávno v okolních státech. A zkušenosti jsou pozitivní. „Taková firma by mohla být lehce financovaná na trzích a mohla by se chovat jako skutečná firma, velice efektivně, zvláště pokud bychom zkoncentrovali na jedno místo i nájem ostrahy nebo nákup energií, úklid budov,“ dodává Babiš s tím, že se snaží své vládní kolegy přesvědčit, že centralizace všech nemovitostí státu je výhodná.

Video Studio ČT24
video

Probíhá inventura majetku státu, k dispozici je nyní mapa

Probíhá inventura majetku státu, k dispozici je nyní mapa

Nemovitosti, které nikomu nepatří

Úřad již podle ředitelky ÚZSVM zaslal svým územním pracovištím instrukce, aby zmapovala, zda neexistující firmy nemají právní nástupce. „Pokud ano, tak je vyzveme, aby si udělali pořádek v katastru nemovitostí. Ty, u nichž není nástupce, se stanou majetkem ÚZSVM,“ dodala Kateřina Arajmu.