I malé sportovní kluby by mohly žádat o peníze přímo

Vláda schválila novelu zákona o podpoře sportu. Podle sportovních organizací to znamená jediné: zprůhlednění financování. Nicméně jedním dechem dodávají, že český sport je podfinancovaný a je potřeba hlavně najít miliony korun pro jednotlivé kluby. Výhrady mají třeba k registraci sportovců nebo k odměňování reprezentantů.

Video Ekonomika ČT24
video

I malé sportovní kluby by mohly žádat o peníze přímo

V ostravském florbalovém klubu se už přes dvacet let dětem věnuje trenér Vladimír Pánek. K tomu, aby mohli mladí sportovci na soutěže, potřebuje klub desítky tisíc korun ročně. Provoz pokrývá z příspěvků od rodičů, část přidá i obec.

Podle novely zákona o podpoře sportu budou moci právě nyní i takové malé kluby žádat o peníze přímo. Do teď jim finance přerozdělovaly svazy. V tom ale třeba Český olympijský výbor vidí možný problém. „Samozřejmě se trošičku obáváme, jestli všechny sportovní kluby, které by případně měly nárok na státní dotace, budou schopny v budoucnu tu žádost nejen relevantně vyplnit, ale zároveň přidělené prostředky správně zaúčtovat. A z druhého pohledu přibude na ministerstvu školství také velmi složitá kontrolní činnost,“ konstatuje generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.

„Teď je potřeba pustit miliardy do sportu, aby šly dolu do klubů, do jednot, kde by měly sloužit ke spolufinancování obcí a měst, protože ty samozřejmě nemají prostředky v takové míře,“ dodává k tomu předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Podle ministryně školství dala vláda schválením novely jasně najevo, že mládežnický sport podporuje a novela podle ní právě jeho financování zprůhlední.

„Sportování by mělo být podrobeno vyšší míře transparentnosti a také strategickému řízení z hlediska ministerstva školství tak, abychom do budoucna viděli, jaké sporty budeme podporovat.“

Kateřina Valachová

ministryně školství (ČSSD)

Vzniknout by měl totiž registr sportovců a sportovišť, který by případné podvody odhalil. Podle České unie sportu je ale jeho budování nevhodné.

„Já tam mám zásadní výhradu k registru sportovců, protože by to byla jediná skupina, která by byla nějakým způsobem registrovaná. A přitom můžu říct jako předseda České unie sportu, že 15 let vedeme přehlednou evidenci, kterou máme ještě teď zkvalitněnou. My jsme transparentní,“ zdůrazňuje předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Nicméně sportovní organizace novelu jako celek vítají, vnímají ji jako další krok k novému zákonu o sportu. Ten chce ministryně předložit do konce funkčního období.

„Pomůže to určitě sportu jako takovému. O sportu se říká, že financování není tak průhledné, a tohle by mohlo přinést zásadní změnu v transparentnosti.“

Jiří Kejval

předseda Českého olympijského výboru

V současnosti financování sportovních klubů funguje tak, že největší část dávají obce a města, a to asi tři čtvrtiny, malou část pak přidává stát, letos zhruba tři miliardy korun. „Pro příští rok by to mělo být 3,5 miliardy korun, a to jsou peníze především na reprezentaci, talentovanou mládež a organizaci sportovních svazů,“ vyjmenovává předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Podle něho je to nicméně stále malý zlomek toho, co by měl sport dostávat.  „Z veřejných zdrojů jde do sportu asi 14 miliard, z toho tři miliardy centrálně, zbytek z měst a obcí.  Celkově se do sportu rozpočtuje  téměř 120 miliard, to znamená, že naprostou většinu si sportovci platí sami,“ říká Kejval. A dodává, že míra úhrady toho, kolik si platí sportovci sami ze svého, je jedna z nejvěštích v Evropě.  „A to je špatně. A především u sportování dětí, kde jsou většinou mladé rodiny, které nemají takové finanční prostředky. Některé sporty jsou tak pro některé děti de facto přímo zapovězené,“ upozorňuje.