Do „vody“ půjdou štědré dotace

Až sedmdesát miliard korun určených na zlepšení životního prostředí v Česku: o tolik se mohou ucházet žadatelé se svými ekologickými projekty. Stát začal již přijímat žádosti o nové evropské dotace, které by měly podpořit obnovu krajiny i nákup nových kotlů. Štědrý díl mají ale dostat také projekty na podporu udržení vody v krajině, které jsou klíčové pro překlenutí suchých období, jaké právě Česko zrovna nyní zažívá. 

Místo, které jen tak nevyschne: Mokřad u středočeského Načeradce je jako houba. Státní lesy ho obnovily před dvěma lety a stálo to milion korun. Zvlášť teď, když Česko pomalu usychá a vadne, vypadá tenhle mokřad vlastně jako malý zázrak - a právě takových míst by se mělo objevovat v české krajině čím dál víc. Potřeba je obnovit remízky a meze, budovat rybníky, zpomalit vodu v korytech řek - a také využít tu, která odtéká z vyasfaltovaných měst a průmyslových zón. Na to všechno nabízí Brusel v následujících letech přes osm miliard.

„Povodně stejně jako sucha se bohužel budou v následujících letech opakovat.“ 

Richard Brabec

ministr životního prostředí (ANO)

Štědrá podpora bude tedy směřovat i na projekty na udržení vody v krajině, které jsou klíčové pro překlenutí zvláště suchých období, které Česko aktuálně zažívá. V první vlně právě spuštěného operačního programu Životní prostředí, čeká na žadatele přes dvanáct miliard korun.

Od pátku tak mohou podávat žádosti například kraje, a to o prostředky na tak zvané kotlíkové dotace, pro lepší vzduch. „Nebo další žadatelé na hospodaření s dešťovou vodou či přirozenou akumulaci vody v krajině,“ uvedl ministr životního prostředí Brabec. Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

Video Události
video

Do „vody“ půjdou štědré dotace

Zdroj: ČT24

Nejvíce peněz půjde do čištění vody

Dotace, o které lze již žádat skrze Státní fond životního prostředí (SFŽP), opět podpoří energetické úspory jako zateplování budov a pokračovat budou i kotlíkové dotace pro lepší vzduch, na prevenci povodní a sucha. Na čištění vody půjde ale nejvíc peněz. „Je to jedině dobře, na druhé straně to bohužel neřeší příčinu - ta příčina je v klimatu, my musíme začít velice intenzivně jako Česká republika proměňovat svoji energetiku směrem k úspornější,“ říká mluvčí Hnutí DUHA Jan Piňos.

„Žádosti budou podávány pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému spravovaného ze strany ministerstva pro místní rozvoj,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Ten zároveň potvrdil, že fond poskytuje již od června desítky konzultací týdně nad připravovanými projektovými náměty žadatelů.

Richard Brabec
Zdroj: ISIFA
Autor: MAFRA/Michal Šula

Ať už půjde o zadržení vláhy v krajině, nebo opatření proti povodním, evropské dotace potrvají až do roku 2020. K dispozici v nich má z Česko zhruba 70 miliard, tedy asi polovinu toho, co mohlo vyčerpat dosud. „V novém programovém období máme pouze 60 % prostředků, které jsme měli v předchozím programovém období. Vzniká tak větší tlak na předkládání opravdu kvalitních projektů a na jejich řádnou realizaci jak ze stran žadatelů, tak i na straně MŽP a SFŽP. Nastavený režim řízení programu, který jsme v rezortu zavedli v loňském roce a který reagoval na krizový stav evropských dotací po bývalém vedení, se nemění. Jsem přesvědčen, že při dobrém řízení programu bychom byli schopní profinancovat na smysluplné projekty daleko více peněz,“ říká ministr Brabec.

Je tedy jasné, že ve výběrových řízeních bude určitě větší tlak na kvalitu projektů. První peníze by úspěšní žadatelé měli dostat na účet ještě letos do konce roku.