Do vědy a vzdělání půjde skoro 80 miliard, souhlasila Evropská komise

Brusel – Evropská komise schválila Česku operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro období 2014 až 2020 v něm bude k dispozici 2,78 miliardy eur (76,4 miliardy korun). Je to už pátý operační program, kterému dala Komise zelenou.

Nově schválený program bude řídit ministerstvo školství. Dotace mají směřovat na rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. „Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostování zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj, které čerpání evropských peněz zastřešuje.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je financovaný z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Může tak poskytnout peníze na neinvestiční akce, jako jsou školení, a také na investiční a infrastrukturní projekty. První výzvy k podávání žádostí by mohly být vyhlášeny už v červnu.

Česká republika přichystala na programové období 2014 až 2020 celkem devět operačních programů, ve kterých bude k dispozici 23,85 miliardy eur (asi 660 miliard korun). Ve vyjednávání ale nabrala země výrazný skluz – schvalování prvních programů začalo až rok a čtvrt po zahájení dotačního období. Důvodem byl dlouho chybějící služební zákon a špatně nastavená legislativa týkající se hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA).

Kromě programu Výzkum, vývoj a vzdělávání už souhlas Bruselu získaly i programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Životní prostředí, Zaměstnanost a Doprava.

Operační programy pro období 2014–2020

  • Výzkum, vývoj a vzdělávání (ministerstvo školství)
  • Životní prostředí (ministerstvo životního prostředí)
  • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Doprava (ministerstvo dopravy)
  • Zaměstnanost (ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Integrovaný regionální operační program (ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Rybářství (ministerstvo zemědělství)
  • Technická pomoc (ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Praha – pól růstu ČR (magistrát hlavního města Prahy)

Zájemci o evropské dotace najdou všechny informace na webu www.dotaceeu.cz.