Brusel doporučuje: Zjednodušte daně a udělejte pořádek ve zdravotnictví

Brusel – Česká republika by měla zjednodušit daňový systém, zavést účinná opatření pro boj s daňovými úniky, ale také lépe řídit zdravotnictví nebo více zapojit romské děti do vzdělávání. Plyne to z doporučení, která publikovala Evropská komise. Rady ke zlepšení hospodářské situace dostaly všechny země osmadvacítky.
Zdroj: ČTK/AP Autor: Geert Vanden Wijngaert

Doporučení pro Českou republiku mají letos jen čtyři body. Nová komise Jeana-Claudea Junckera se soustředí především na konkurenceschopnost a ekonomický růst. „Úspěšná implementace doporučení pro jednotlivé země bude nezbytná k tomu, aby se Evropa vrátila k udržitelnému růstu, začala opět vytvářet pracovní místa a byla méně závislá na externích cyklických faktorech, ze kterých těží současné oživení,“ shrnula Komise.

Co by mělo Česko podle Evropské komise stihnout v letech 2015 a 2016?

1. Snížit podíl deficitu veřejných financí na HDP o půl procentního bodu na 1,5 procenta. Zlepšit řízení zdravotnictví a zvýšit jeho efektivitu.

2. Bojovat proti daňovým únikům, zjednodušit daňový systém a implementovat protikorupční opatření. Posílit transparentnost veřejných nákupů, zejména zavedením centrálního registru smluv.

3. Snížit daňovou zátěž nízkopříjmových skupin a přesunout zdanění do jiných oblastí. Zvýšit dostupnost služeb zajišťujících péči o děti.

4. Přijmout reformu vysokého školství, nabídnout učitelům odpovídající vzdělávání, podporovat málo výkonné školy a více zapojit do vzdělávání znevýhodněné děti, včetně Romů.


Z celoevropského pohledu komise poukázala na to, že Česká republika netrpí makroekonomickou nerovnováhou a nemá problém s nadměrným deficitem veřejných financí (v minulosti ovšem Brusel kvůli schodku přesahujícímu tři procenta HDP vedl s Českou republikou řízení, trvalo od roku 2009 do roku 2014).

V roce 2014 činil schodek veřejných financí v poměru k HDP dvě procenta a podle nedávné makroekonomické předpovědi by se letos neměl měnit. Komise nicméně doporučuje, aby Česko napřesrok deficit snížilo o půl procentního bodu. Praha by to měla bez problémů splnit – i samotná Komise ve své predikci očekává, že v roce 2016 klesne saldo na 1,5 procenta.

Bolavá místa: zdravotnictví a veřejné zakázky

Zapracovat by však Česko mělo na efektivitě ve zdravotnictví a snižování nákladů zdravotnického systému. Brusel rovněž doporučuje spustit antikorupční plán a zajistit vyšší průhlednost a výkonnost systému veřejných zakázek. Komise přitom výslovně zmiňuje vznik centrálního registru smluv (vládní strany už na něm pracují). Také navrhla, aby Česká republika snížila daňovou zátěž nízkopříjmových skupin a přesunula zdanění jinam.

V oblasti školství Komise nabádá Česko, aby zlepšilo předškolní péči o děti a reformovalo vysoké školy. Zajištěno by mělo být odpovídající vzdělávání učitelů a podpora nyní málo výkonných škol. Česká republika by kromě toho měla do vzdělávacího systému ve větší míře zapojit znevýhodněné děti, včetně těch romských. Jako diskriminační zhodnotila před časem situaci v tuzemských školách i Amnesty International.

Video Doporučení Komise se točí kolem daní, školství a zdravotnictví
video

Doporučení Komise se točí kolem daní, školství a zdravotnictví

Sobotka: Většinu kritických bodů máme v plánu

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se nechal slyšet, že řada doporučení se shoduje s tím, co má kabinet ve svém programovém prohlášení. Zapojení znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu má zajistit novela školského zákona, reformu univerzit zase novela zákona o vysokých školách (ta už leží ve sněmovně).

Zlepšení v daňové a fiskální oblasti prý přinese chystaná elektronická evidence tržeb nebo kontrolní hlášení DPH. „Rozumím určité nejistotě Evropské komise v situaci, kdy elektronická evidence tržeb ještě není v podobě konkrétního návrhu zákona. Nicméně platí, že tato opatření proti daňovým únikům jsou součástí plánů vlády,“ konstatoval předseda vlády.

Od loňska podle Komise Česko dosáhlo pokroku 

V loňském roce, kdy byla ve funkci komise vedená José Manuelem Barrosem, dostalo Česko sedm doporučení. Kromě zjednodušení daňového systému, lepšího výběru daní a boje proti korupci tehdejší Komise pobídla k přijetí zákona o státní službě, zajištění udržitelnosti penzijního systému nebo posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce. Podle nynějšího materiálu Česko u většiny loňských bodů dosáhlo „omezeného“ nebo „určitého“ pokroku.