Exekutor s jasně danou adresou s sebou nese rizika, tvrdí studie

Praha – Místní příslušnost exekutorů, tedy taková praxe, kdy by byl každý z nich vázaný na jeden region, může zpomalit vymáhání dluhů a zvýšit náklady věřitelů – taková jsou podle studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo spravedlnosti, rizika návrhu, jenž momentálně leží na stole senátorů.
Video Studie: Teritorialita exekutorů může zvýšit náklady věřitelů
video

Studie: Teritorialita exekutorů může zvýšit náklady věřitelů

„Tak to je skutečně jeden z nešťastných návrhů. V téměř třiceti českých regionech je pouze jeden soudní exekutor. Takže by tam firmy nebo instituce čekaly poměrně dlouhou dobu, než bude jejich případ vyřešen,“ uvedl Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „Vy si taky vyberete, jestli půjdete k ševci takovému, nebo makovému,“ dodává viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová.

O zavedení teritoriality exekutorů ministerstvo spravedlnosti uvažuje, i když studie, kterou si nechalo vypracovat, před ní varuje: „Především se sníží obvyklé vymožené částky, (…) pravděpodobně dojde k prodloužení času vymáhání, vzrostou náklady věřitelů, (…) lze předpokládat, že část pohledávek se stane zcela nevymahatelnou.“ Autoři studie jsou přesvědčeni, že omezení konkurence na exekutorském trhu povede ve svém důsledku k tomu, že všichni exekutoři, a to i ti méně schopní, získají kontinuální jistotu zakázek ve svém regionu a nebudou mít motivaci starat se o ty hůře vymahatelné.

„Analýza není zatím ve finální podobě, takže v této chvíli nelze tuto analýzu komentovat,“ tvrdí Kateřina Hrochová, mluvčí ministerstva spravedlnosti. Ale v záhlaví verze, kterou získala Česká televize, se píše, že jde o finální studii.

Studie pro ministerstvo spravedlnosti už je finální
Zdroj: ČT24

Místní příslušností exekutorů, která má podporu některých senátorů, bude v horní komoře projednávána v polovině května. „Také si žalobce nevybírá toho soudce, který mu lépe rozsoudí jeho kauzu, a v řízení, ať už soudním nebo exekučním, musí být přiměřeně chráněna práva obou stran,“ uvedl senátor a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier (ČSSD). A teritorialitu by uvítala i samotná Exekutorská komora. „Ten povinný dneska má třeba deset exekucí, ale každou z nich vede jiný exekutor. Myslíme si, že toto by bylo správné, aby bylo nějakým způsobem redukováno,“ je přesvědčen člen prezidia Petr Polanský.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) má ale jasno. „Jsem proti rychlému řešení, protože mám silnou obavu na základě dat, která jsem viděl, že by to vedlo k rozpadu systému. Obrovským problémům, které bychom nedokázali potom vyřešit,“ prohlásil v dnešních Otázkách Václava Moravce. Z principiálního hlediska nicméně tento záměr podporuje, neboť pokud exekutoři rozhodují o právech a povinnostech, měli by být podrobeni stejnému zákonnému principu jako soudci. Ministr uvedl, že nyní by změna přinesla „obrovské přesuny případů“ mezi exekutorskými úřady. „Další problém spočívá v tom, že velice kolísá výtěžnost exekucí podle regionů,“ dodal.

Jednotný názor ale nemají organizace, které radí dlužníkům. „Pro dlužníky by to, myslím, moc velkým přínosem nebylo, jedná se o to, že celá věc by podle mého názoru zdražila vymáhání pohledávek,“ řekl David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. „Pro věřitele hlavní hledisko výběru exekutora je to, kdo mu vytluče nejvíc, to samozřejmě vede k tomu, že někteří exekutoři jdou na hranu zákona,“ oponuje Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Studie ministerstva spravedlnosti ale místo teritoriality navrhuje jiná řešení, která by mohla v oblasti exekucí pomoci. Třeba zavedení elektronizace spisů na centrálním místě s jednoduchým přístupem pro všechny zúčastněné nebo možnost nucené správy nad exekutorským úřadem, který by porušoval zákon.