Česko má na dosah tři miliardy eur na životní prostředí

Brusel – Evropská komise schválila Česku další operační program pro roky 2014 až 2020. Po programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost získalo souhlas i Životní prostředí. Program má rozpočet přes 3,1 miliardy eur (asi 83,7 miliardy korun). Celkem 2,6 miliardy eur (70,2 miliardy korun) bude poskytnuto z evropských fondů.

Z operačního programu Životní prostředí budou moci zájemci získat peníze například na protipovodňová opatření, zlepšování kvality ovzduší, řešení odpadů nebo zachování přírodního bohatství.

Ministerstvo životního prostředí už minulý týden zveřejnilo první informace k výzvám na ekologické projekty za téměř osm miliard korun. „Momentálně už běží přípravy na jednání monitorovacího výboru OPŽP, které proběhne v polovině června, tak abychom ostré výzvy mohli vyhlásit ihned po tomto jednání a příjem žádostí spustit už od 14. srpna tohoto roku,“ popsal šéf resortu Richard Brabec (ANO).

Mezi očekávané přínosy programu Životní prostředí zařadila komise nové napojení 60 000 obyvatel na vylepšené čističky odpadních vod a lepší zásobení vodou pro dalších 150 000 lidí. Asi 80 000 českých občanů prý bude mít prospěch z nových protipovodňových opatření. Program má také přispět ke každoročnímu snížení emisí skleníkových plynů o 620 000 tun a snížení spotřeby energie ve veřejných budovách o 2 000 000 gigajoulů.

Podle eurokomisařky pro regionální politiku Coriny Cretsuové je program Životní prostředí ukázkou toho, že „konkurenční výhody mohou stát na zelenějších základech, kdy se snižují jak emise uhlíku, tak náklady“. Program má cílit na energeticky účinná řešení a pomoci českým regionům přitáhnout podnikání a investice.

V celém období je k dispozici skoro 24 miliard eur

První operační program schválila Evropská komise České republice ve středu, jednalo se o program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Řídí jej ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozpočet programu dosahuje osmi miliard eur (asi 216 miliard korun). Zhruba 4,3 miliardy eur (přes 116 miliard korun) z toho přitom půjde z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Česká republika přichystala na programové období 2014 až 2020 celkem devět operačních programů, ve kterých bude k dispozici 23,85 miliardy eur (asi 660 miliard korun). Ve vyjednávání nových programů ale nabrala země výrazný skluz – ani rok a čtvrt po zahájení dotačního období stále nefungují. Důvodem byl dlouho chybějící služební zákon a špatně nastavená legislativa týkající se hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA).

Operační programy pro období 2014–2020

  • Výzkum, vývoj a vzdělávání (ministerstvo školství)
  • Životní prostředí (ministerstvo životního prostředí)
  • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Doprava (ministerstvo dopravy)
  • Zaměstnanost (ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Integrovaný regionální operační program (ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Rybářství (ministerstvo zemědělství)
  • Technická pomoc (ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Praha – pól růstu ČR (magistrát hlavního města Prahy)

Zájemci o evropské dotace najdou všechny informace na webu www.dotaceeu.cz.


Čerpání peněz může navíc ohrozit nefungující monitorovací systém evropských fondů MS2014+. Kvůli negativním závěrům auditu bude hrazen ze státního rozpočtu, namísto z prostředků EU. Na žádost sněmovny má audit prověřit Nejvyšší kontrolní úřad, mimořádně se kvůli němu sejdou i poslanci. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) zadání monitorovacího systému provází podezření z podvodu, kartelové dohody a porušení zákona o veřejných zakázkách.