Vláda schválila podmínky pro dotace zemědělcům, mimo jiné za „ozelenění“

Praha - Vláda schválila podmínky pro zemědělce, podle kterých budou moci od prvního dubna žádat od státu přímé platby. Na dotacích si mohou rozdělit 23 miliard ročně. Nařízení nově zavádí platbu pro farmáře dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tedy tzv. ozelenění. Cílem návrhu je reagovat na reformu Společné zemědělské politiky Evropské unie.

„Jedná se o český ekvivalent anglického slova 'greening'. Zemědělci musí dodržovat principy udržitelného zemědělství, tedy zemědělství 'ekologického', jako například střídání plodin na zemědělských plochách nebo nesnižování celkové rozlohy zatravněných ploch,“ vysvětluje redaktor ČT Tomáš Drahoňovský pojem „ozelenění“, jehož zavedení má snížit negativní dopady zemědělské činnosti na přírodu. Ke zlepšení ekologické situace na venkově má vést také tvorba úhorů (tj. zemědělské půdy ležící dočasně ladem), ploch s meziplodinami či rostlinami vážícími dusík nebo zalesněných oblastí. 

Evropské předpisy umožňují členským státům formou zvláštní dotace podporovat také takzvané citlivé sektory. Ty v souladu s dlouhodobou strategií zemědělské politiky ČR nařízení vymezuje. Při výběru odvětví, které dostanou tuto zvláštní podporu, přihlíželo ministerstvo zemědělství především k jejich hospodářskému významu a dopadu na tvorbu pracovních míst na venkově. Ke strategickým sektorům bude patřit například produkce chmele, brambor, některých druhů ovoce a zeleniny, cukrové řepy a chov masných telat, dojnic, bahnic nebo koz.

Každý žadatel o dotace bude muset být v souladu s reformovanou Společnou zemědělskou politikou EU evidován jako zemědělský podnikatel. Tím mohou být fyzické a právnické osoby, školní statky, vědecké a výzkumné instituce a státní podniky. Členské státy musí podle předpisů EU vyhradit maximálně dvě procenta z celkové částky určené na přímé platby na podporu mladých zemědělců. Platbu pro mladé zemědělce může až po dobu pěti let pobírat mladý podnikatel, který hospodaří na pozemcích s maximální výměrou 90 hektarů.