Šlechtová chce v každém kraji svou pobočku

Praha – V každém kraji bych chtěla otevřít kancelář ministerstva pro místní rozvoj, aby se zlepšila komunikace mezi státem a regiony, prohlásila v pátek šéfka resortu Karla Šlechtová (ANO) po jednání s Radou Asociace krajů. S hejtmany probírala i novinku v čerpání dotací, kdy jsou peníze z eurofondů pro kraje v jednom integrovaném programu, který má pod sebou přímo resort pro místní rozvoj. Změna je reakcí na podvody, které přidělování dotací z evropských fondů v krajích v minulých letech provázely.

Ministryně s hejtmany mimo jiné probírala také budoucnost odborníků, kteří v minulosti pracovali pro regionální rady. Tito lidé totiž nespadají pod služební zákon a postarat se o ně musí ministerstvo pro místní rozvoj. Podle Asociace krajů jde asi o tři stovky kvalifikovaných lidí. Šlechtová vidí řešení v rozšíření Centra pro regionální rozvoj o krajské pobočky. Zpočátku by mělo jít přibližně o sto nových míst. Díky tomu by měla organizace, která spadá přímo pod MMR, v každém kraji svou pobočku.

  • "Chystám rekonstrukci Centra regionálního rozvoje, chci ho rozšířit o regionální pobočky. Proto žádám ministerstvo financí o sto systemizovaných míst, která by CRR rozšířila už letos. V roce 2016 požádám o dalších 150 až 200 systemizovaných míst," prohlásila ministryně Šlechtová.

„Teď půjde o to, jakým způsobem se podaří obsadit tu organizaci v jednotlivých regionech, a to že by to měli být lidé, kteří s tím regionem mají už nějaký kontakt, znají ho – to je nepochybně namístě,“ míní Martin Kupka, místopředseda ODS.

Na jednání se opět otevřela také otázka takzvaných evropských domů. „Evropský dům má být jedno místo v každém ze 14 krajů, ve kterém budou sedět zástupci všech resortů, které mají dnes dělat implementaci evropských fondů v tom území,“ uvedl Michal Hašek (ČSSD), předseda Asociace krajů ČR. Hlavní motivací je výrazně zjednodušit žadatelům o eurodotace přístup k informacím i odborníkům z jednotlivých resortů.

Video Šlechtová: V Každém kraji chci pobočku svého ministerstva
video

Šlechtová: V Každém kraji chci pobočku svého ministerstva

Šlechtová: V Každém kraji chci pobočku svého ministerstva

Kupka: Teď půjde o to, koho na regionální místa dosadí

Každý kraj bude mít své dotační odborníky z ministerstva

Regionům chybí pět miliard 

Ministerstvo momentálně řeší také dofinancování běžících programů. Od ministerstva financí požaduje přibližně pět miliard korun. „Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo méně peněz o zhruba čtyři až pět miliard korun, o které si požádaly jednotlivé regionální operační programy. Tuto situaci jsem navrhla i zástupcům hejtmanů řešit s ministerstvem financí. Garantovala jsem svou ochotu a samozřejmě pomoc,“ prohlásila Šlechtová.

„Regionální operační programy, a to je suchá statistika, a nikoliv konstatování hejtmanů, patřily k nejlépe čerpajícím strukturám ve starém plánovacím období a my chceme, aby regiony patřily k tahounům čerpání evropských fondů i v letech 2014 až 2020,“ prohlásil Hašek. Ministryně Šlechtová souhlasí, ale připomněla, že ani regiony se nevyhnuly určitým chybám.

V novém programovém období má do regionů jít 4,63 miliardy eur (127 miliard korun). Právě tolik je připraveno v Integrovaném regionálním operačním programu, který nahrazuje současné regionální operační programy. Program bude mít pod sebou přímo ministerstvo pro místní rozvoj. Změna je reakcí na podvody, které přidělování dotací z evropských fondů v krajích v minulých letech provázely. Minulý systém, kdy vedením krajů podléhaly nejen výběrové komise, ale i kontrolní orgány, opakovaně kritizovala Evropská komise. Chyby ve výběru vítězných projektů vedly k opakovaným „pokutám“, některé regionální operační programy komise pozastavila.