Singer: Euro nemusí českou ekonomiku popohnat vpřed

Praha - Přijetí eura nemusí české ekonomice přinést očekávaný stimul, myslí si guvernér České národní banky Miroslav Singer. Na svém blogu vysvětlil, že souhrnný růst hrubého domácího produktu v zemích Evropské unie mimo eurozónu byl v posledních sedmi letech většinou vyšší než ve státech platících eurem. Guvernér tak odpověděl na prezidentovy výroky z poloviny února, ve kterých Miloš Zeman Centrální banku kritizoval a dodal, že do ní chce dostat zastánce eura. Přestože kabinet Bohuslava Sobotky počítá se vstupem Česka do eurozóny po roce 2018, přesný termín přiblíží až příští vláda. 
Video Singer pokračuje v boji s Hradem
video

Singer pokračuje v boji s Hradem

Miroslav Singer, guvernér ČNB

„Tvrdá empirická data ukazují, že eurozóna a členství v ní nepřinesly před krizí pro ekonomický růst žádné pozorovatelné (a před jejím vznikem slibované) přínosy. V krizi a v posledních letech se dokonce ukazuje, že výstup eurozóny roste významně pomaleji než výstup ekonomik zemí EU stojících mimo eurozónu.“


Podle guvernéra rostou pružnější ekonomiky rychleji v eurozóně i mimo ni. Země jako Slovensko se na euro připravily reformami a byly schopny využít ekonomických příležitostí, které eurozóna nabízí. Jenže české hospodářství se podle Singera v některých rysech svou pružností spíše blíží Slovinsku. A to patří k zemím, které před přijetím eura nesplnily své „domácí úkoly“.

V evropském kontextu se výkonnost české ekonomiky rozhodně zvyšuje, míní guvernér. Zároveň ale dodává: „Nelze však očekávat, že by jí členství v eurozóně mohlo ve světle empirických zkušeností s jejím fungováním přinést nějaký další stimul.“

Mimo eurozónu rostla ekonomika rychleji

Celkový reálný HDP zemí mimo eurozónu bez Rumunska se (v meziročním srovnání) od počátku roku 2008 do loňského třetího čtvrtletí vyvíjel lépe než v eurozóně, dokládá guvernér. Rumunsko vynechal, protože pro něj nebyly dostupné potřebné údaje. Předpokládá však, že by jeho začlenění srovnání významně neovlivnilo.

Kumulovaný reálný, sezonně a o počet pracovních dnů očištěný HDP
Zdroj: Blog Miroslava Singera

Ekonomiky platící eurem s těmi mimo eurozónu porovnal Singer také podle vývoje hodnoty HDP od počátku roku 2007 do loňského třetího čtvrtletí. Ekonomické výkonnosti, kterou měla před velkou recesí, dosáhla eurozóna teprve koncem loňska, uvedl Singer. Úhrnný HDP zemí bez eura se na předkrizovou úroveň dostal ve druhé polovině roku 2010. „V současnosti je reálný HDP zemí EU stojících mimo eurozónu o více než šest procentních bodů vyšší než na počátku roku 2007,“ upozornil.

Kdy přijde čas na euro?

Podle premiéra Sobotky není v případě přijetí eura v Česku na stole otázka zda, ale pouze kdy. Zastáncem vstupu do eurozóny je také prezident Miloš Zeman. Ten loni v červnu zdůraznil, že přijetí eura lze stihnout do roku 2017. V polovině letošního února pak doplnil, že udělá vše pro to, aby v bankovní radě ČNB seděli lidé podporující vstup ČR do eurozóny. Právě prezident jmenuje členy rady do funkce. Podle Zemana je ČNB nakloněna odkládání vstupu Česka do eurozóny, protože by při něm ztratila velkou část svých kompetencí ve prospěch Evropské centrální banky.