Daňové slevy na biopaliva nekončí

Daňové zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv, které mělo skončit s koncem června, bude platit dál. Vláda dnes odsouhlasila novelu zákona o spotřebních daních, jež toto zvýhodnění prodlužuje. Hlavní myšlenkou je postupně snížit emise z pohonných hmot a zajistit podíl energie v dopravě právě z obnovitelných zdrojů.

Původně byl návrh součástí novely, která zároveň snižuje kauci pro menší distributory pohonných hmot. Resort financí se ale nakonec rozhodl, že zvýhodnění biopaliv od tohoto materiálu oddělí a vypracuje samostatný dokument, protože se očekávalo, že k návrhu přijdou připomínky EU. „Tyto výhrady Evropské komise směřovaly vůči způsobu výpočtu navrhovaných daňových zvýhodnění, a proto musela být tímto Víceletým programem predikovaná daňová zvýhodnění biopaliv dodatečně upravena,“ uvádí předloha.

Navíc vláda dnes přesunula do této novely i návrh na vytvoření průběžného systému sledování povinnosti uvádět minimální množství biopaliv na trh. „Cílem této změny je eliminace závažných podvodů, které jsou spojeny se stávající kontrolou plnění povinnosti v jednoletých intervalech,“ uvedlo již dříve ministerstvo financí. Zákon určuje, že biosložku má obsahovat benzin a nafta. V benzinu by mělo být minimálně 4,1 procenta biolihu, v naftě 6 procent bionafty. Mezi největší dodavatele biopaliv přitom v Česku patří společnosti ze skupiny Agrofert, kterou vlastní ministr financí Andrej Babiš.

Z novely vyplývá, že například směs motorové nafty s minimálně 30procentním podílem metylesterů řepkového oleje bude zdaněna spotřební daní 8 415 Kč na 1 000 litrů. Standardní sazba spotřební daně u motorové nafty činí 10 950 Kč na 1 000 litrů. Rostlinné oleje určené k pohonu motorů, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv, budou zdaněny podle návrhu sníženou sazbou 1 180 Kč na 1 000 litrů.

U etanolového paliva E85 bude možné uplatňovat nárok na vrácení daně 12 600 Kč na 1 000 litrů z objemu lihu obsaženého ve směsi. Dosud bylo možné uplatnit nárok 11 310 Kč na 1 000 litrů. Bioplyn (v kapalném nebo plynném stavu) učený k pohonu motorů bude i nadále zcela osvobozen od spotřební daně.


Dnes je daňová sleva poskytována na základě programu, jehož účinnost končí letos 30. června. Návrhy navazujících daňových zvýhodnění jsou součástí Víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015–2020, který vládě předložilo ministerstvo zemědělství. Sobotkův kabinet ho následně na začátku srpna schválil.

Ministerstvo financí je toho názoru, že by předložený návrh neměl být schválen dříve, než bude jasné, že Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě byl úspěšně notifikován EU, tedy než budou jasné konečné parametry daňového zvýhodnění biopaliv. Účinnost zákona proto navrhuje na 1. července 2015. Výjimkou jsou ta ustanovení zákona o spotřebních daních, která ruší daňové zvýhodnění biopaliv od 1. ledna 2021, neboť výše zmíněný Víceletý program podpory je omezen do konce roku 2020.

Podle údajů zveřejněných týdeníkem Dotyk státní podpora tzv. zelených paliv stoupá. Zatímco před pěti lety představovala 723 milionů korun, v roce 2013 byla 1,5 miliardy korun. Za loňský rok se počítá s podporou 1,64 miliardy korun. Letos pak chce stát poskytnout na podporu biopaliv 1,69 miliardy korun a v roce 2020 až 2,14 miliardy korun.

Vláda: Kauce pro menší distributory snížíme

Vláda dnes rovněž schválila již zmiňovaný materiál o snížení kauce pro menší distributory pohonných hmot z 20 na 10 milionů korun. Kauce byly zavedeny jako jeden z nástrojů proti daňovým únikům. Ústavní soud ale loni v květnu ustanovení zrušil s platností od letošního července. Poslanci se proto snaží najít cestu, jak problematiku upravit jinak. Podle ústavních soudců má být kauce, která je sama o sobě racionální, odstupňována, aby zohledňovala situaci menších distributorů.

Video Petrolejáři: Snížení kauce vítáme
video

Petrolejáři: Snížení kauce vítáme

Petrolejáři: Snížení kauce vítáme

eko, 23.2.2015

Menší distributoři se dočkají nižší kauce

K zákonu měl podobné výhrady v připomínkovém řízení i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže představuje institut kaucí bariéru pro vstup na trh, která ztíží nebo znemožní fungování menším podnikatelům na trhu, a je principiálně pro hospodářskou soutěž negativní. Proto požaduje větší diferenciaci kaucí a individualizaci tak, aby nedocházelo k diskriminaci především malých soutěžitelů,“ uvádí předkládací zpráva.

Unie nezávislých petrolejářů snížení kaucí už před časem podpořila. Náměstkyně ministra financí Simona Hornochová již dříve upozornila, že se kauce týká distributorů, nikoliv čerpacích stanic, jak bylo někdy chybně uváděno. Samotná čerpací stanice totiž podle ní není distributor. Sjednocení toho, kdo je považován za distributora, požadují i nezávislí petrolejáři, podle nichž by měl být distributorem pouze ten, kdo dováží nebo přeprodává zboží konečnému prodejci.

Zdaněn bude i surový tabák

Podle ministerského návrhu, který dnes prošel vládou, by měla být rovněž zavedena plošně spotřební daň na surový tabák. Daň bude stanovena ve výši spotřební daně tabáku ke kouření a bude zaveden registr osob, které s takovým tabákem nakládají. „Jedná se o opatření, které by mělo vést ke snadnější eliminaci daňových úniků, k nimž dochází zejména z důvodů nekontrolovatelného přístupu k tabákové surovině, z níž se následně nelegálně vyrábí nezdaněné tabákové výrobky,“ uvedlo ministerstvo.