Přes Česko proudí podle FAÚ až stovky ruských milionů

Praha – Česko loni ve větší míře posloužilo jako převod deseti- či stamilionových majetků ruských firem do daňových rájů. Finanční analytický útvar ministerstva financí (FAÚ) na to upozornil ve své výroční zprávě, kterou má ČT k dispozici. Podle ředitele útvaru Libora Kazdy také roste počet internetových podvodů, a to i v souvislosti s virtuálními měnami, na které je zatím legislativa krátká. Loni se on-line kriminalita dotkla i Správy železničních dopravních cest. Ta na falešné účty poslala desítky milionů korun. FAÚ prý loni řešil deset podobných případů.
Video Počet internetových podvodů stoupá, zmiňuje šéf FAÚ
video

Počet internetových podvodů stoupá, zmiňuje šéf FAÚ

Z Ruska přes Česko až na Kypr či Hongkong – trasa, kterou na stopě milionových finančních transakcí musí FAÚ řešit čím dál častěji. V mnoha případech totiž zdaleka nemusí jít o čistě nabyté peníze. „V loňském roce se to projevilo více viditelně… Často jde o situaci, kdy ti lidé žijí v ČR, mají svůj byznys v zahraničí, ale využívají naše české banky k tomu, aby ty peníze dále posílali,“ říká ředitel FAÚ Kazda.

Na těchto případech útvar dlouhodobě spolupracuje s partnerskými orgány v Rusku – podle Gazdy je prý spolupráce dobrá, v řadě případů ale útvar tahá za kratší konec kvůli legislativě. Už v příštím roce by se mnohé mohlo změnit s přijetím nové evropské směrnice do českých zákonů. Právě ta je důležitá i kvůli lepší přeshraniční spolupráci. Počet dotazů českých zpravodajců do zahraničí ostatně rok od roku roste – loni jich bylo 260, zatímco v roce 2013 necelých 200. Množství dotazů směřovaných z okolních států je naopak konstantní kolem 200 ročně.

Výroční zpráva FAÚ za rok 2014 929.38 KB

Loni také FAÚ evidoval zhruba třetinový nárůst podezřelých obchodů, které se přesouvají do virtuální měny. Právě na tu ale zpravodajci kvůli legislativním mantinelům mnohdy nedosáhnou. Pramení to z toho, k čemu tyto měny byly založeny - tedy že neměly podléhat nějakému centrálnímu dohledu. Z toho pohledu i legislativa zaspala.

Z výroční zprávy také vyplývá, že FAÚ loni zajistil téměř 2,2 miliardy korun. Mezi medializované případy patřil i nešťastný krok Správy železniční a dopravní cesty, která měla poslat desítky milionů korun na podvodný účet. SŽDC to posléze v tiskové zprávě sama přiznala. Kazda prozradil, že se při vyšetřování podařila zajistit zhruba polovina neprávem získané částky. Vyšetřování ale stále probíhá. Podle šéfa útvaru prý jde o doklad, že lidé vzhledem k rozšířené elektronizaci obchodu ztrácejí obezřetnost. Útvar se loni zabýval deseti velice sofistikovanými internetovými podvody v objemu stovek milionů korun.

V loňském roce přijal útvar necelých 3 200 hlášení o podezřelých obchodech. Příbývalo podezření na daňové úniky - ze 70 procent podněty zasílaly banky. Zbylá hlášení podávaly třeba směnárny nebo poskytovatelé platebních služeb.

Finanční analytický útvar vznikl v roce 1996 a má na starosti boj proti praní špinavých peněz. Pracuje v něm několik desítek specialistů. Disponuje širokými pravomocemi, ze zákona mu všechny finanční instituce musí hlásit podezřelé převody peněz a transakce. Spolupracuje s policií, tajnými službami i finančními úřady.