Vládní kroky proti korupci jsou zatím slabé, ukazuje průzkum

Praha - Vládě se zatím nedaří prosazovat slíbená protikorupční opatření, myslí si tři čtvrtiny odborníků z ekonomické a finanční sféry. Opačný názor má pětina z nich, dokládá průzkum sdružení CFA Society mezi zhruba 1 700 členy společnosti, tedy osobnostmi podnikatelského světa.

„Respondenti, mezi nimiž jsou většinově zastoupeni podnikatelé, vysocí manažeři, finanční analytici a ekonomové, se letos vyjadřovali o poznání kritičtěji než v předchozích průzkumech,“ uvedl spoluautor a odborný garant průzkumu Jan Herzmann. 

Z průzkumu dále vyplývá, že podle více než poloviny respondentů nepřispěla Česká národní banka intervencemi k oživení české ekonomiky. Opačný názor má více než polovina dotazovaných. Respondenti pouze z finanční sféry se ale v 55 procentech domnívají, že intervenční politika ČNB k oživení české ekonomiky přispěla. Více než polovina všech respondentů pak usuzuje, že ČNB v horizontu 12 až 18 měsíců udrží současný kurz koruny vůči euru. 

V případě jmenování členů bankovní rady převažuje názor, že by tento krok neměl zůstávat ve výlučné pravomoci prezidenta. Myslí si to téměř dvě třetiny dotázaných. Průzkumu se zúčastnilo 1 699 respondentů z více než 8 000 oslovených. Mezi respondenty patřili členové CFA Society. 

CFA Society Czech Republic je členská organizace finančních profesionálů, založená v dubnu 2002. Je jednou ze 138 asociací nadnárodní organizace CFA Institute a jejím cílem je prosazovat standardy etiky, odbornosti a profesionality v české finanční komunitě. Sdružuje 130 členů CFA a téměř 800 kandidátů z ČR a Slovenska.

Nedostatečný boj s korupcí kritizuje i Rada Evropy

Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) na podobný problém poukázala před několika dny. Ve své zprávě označila míru plnění svých doporučení v České republice za „globálně neuspokojivou“. Ze 13 doporučení prý ČR splnila uspokojivě jen jedno; tři přijala částečně a devět vůbec.

GRECO ve zprávě doporučila Česku vyjasnit, že úplatkářství všech kategorií zaměstnanců ve veřejném sektoru je postižitelné, a to bez ohledu na to, zda jsou schopni nějak ovlivňovat zásadní rozhodnutí. Toto doporučení však Česko údajně splnilo nedostatečně, a proto ho GRECO opět vyzvalo k většímu úsilí o vyjasnění situace.

Na přijetí dalšího doporučení mělo podle protikorupční skupiny vliv rozpuštění Poslanecké sněmovny v srpnu 2013. Nepodařilo se tak prý změnit paragraf trestního zákoníku o nepřímém úplatkářství tak, aby obsahoval zmínku o přijetí nabídky nebo příslibu nepatřičné výhody. Podle sdělení ČR, které zpráva rovněž obsahuje, je však novela již ve schvalovacím procesu v parlamentu.