Skoro polovině lidí se vyplatí jít do penze předčasně

Praha – Jít do důchodu při dosažení stanoveného věku je výhodné jen pro zhruba osm procent Čechů. Pro skoro 49 procent lidí je naopak efektivní nastoupit do penze předčasně. Vyplývá to z Pojistněmatematické zprávy o důchodovém pojištění 2014, kterou vypracoval Odbor sociálního pojištění na ministerstvu práce.

Pojistněmatematická zpráva zkoumá tzv. efektivní věk odchodu do důchodu. Jedná se o takový věk nástupu do penze, při kterém se co nejvíce vyrovná poměr mezi vyplaceným důchodem a odvedeným pojistným. Výši penze totiž ovlivňují nejen odvody pojistného, ale i doba, po kterou člověk pojištění platil. Nakolik bude důchod efektivní, pak určuje ještě délka života a ekonomický status.

Ve stanoveném důchodovém věku do penze v Česku nastoupí víc než dvě třetiny lidí. Zhruba 30 procent nastoupí do důchodu o rok dřív a jen malá část lidí „přesluhuje“.

KDY SE VYPLATÍ ODEJÍT DO DŮCHODU?

Dřívější odchod do důchodu je výhodný pro 48,5 procenta lidí.

  • O pět let dřív 12,5 procenta
  • O čtyři roky dřív 5 procent
  • O tři roky dřív 5 procent
  • O dva roky dřív 10 procent
  • O jeden rok dřív 16 procent

Jít ve stanoveném věku se vyplatí 8,5 procenta lidí.

Pracovat déle je výhodné pro 43 procent lidí.


Jít do penze co nejdřív je výhodné pro ty, kteří platili odvody krátkou dobu a mají nejnižší odvedené částky. Vyplatí se to i lidem, kteří nejsou aktivní na trhu práce. Nejméně výhodné je to naopak pro ty, kteří mají před nástupem do důchodu střední příjem.

Autoři použili pro výpočet generaci, která se narodila v roce 1965 a půjde do penze v 65 letech. Pro srovnání si poté vzali generaci o čtvrtstoletí mladší. Jelikož vyšly podobné hodnoty, výsledky se podle analytiků dají zobecnit (celou studii najdete zde).

V Česku je možné jít do penze až pět let před stanoveným důchodovým věkem. Pokud ale člověk nastoupí na odpočinek předčasně, krátí se mu důchod. Pokud jde naopak později, pobíraná částka se zvedá o určitý koeficient. „Při přesluhování má i relativně malé zvýšení koeficientu, respektive nastavení nějaké formy mírné progrese, výrazný potenciál zvýšit motivaci k odložení odchodu do starobního důchodu do vyššího věku,“ míní autoři analýzy.