MŽP chtělo jednotný informační systém, místo toho jich má 125

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad upozornil na nehospodárné jednání ministerstva životního prostředí při tvorbě jednotného informačního systému o životním prostředí. Od vzniku jednoho z projektů v roce 2010 do jeho nezdárného konce v roce 2013 investovalo 21 milionů korun. Místo jednotícího systému, který by integroval data, disponuje ministerstvo 125 samostatnými informačními systémy a databázemi.

NKÚ konstatovalo, že v případě jednotného systému zůstalo pouze u „teoretického konceptu“. Místo jediného a propojeného systému totiž resort životního prostředí v současnosti používá 125 samostatných informačních systémů a databází, které nejsou vzájemně provázány ani integrovány.

V rámci projektu SIRIUS mělo vzniknout jediné přístupové místo pro vstup dat i jediné místo, jehož prostřednictvím by státní správa mohla z těchto dat čerpat. Investovaných 21 milionů v tomto případě ale NKÚ hodnotí jako neúčelné a nehospodárné nakládání s financemi. Projekt byl spuštěn v roce 2010, nabíral zpoždění a v roce 2013 ani nebyl vysoutěžen hlavní dodavatel. Ministerstvo od projektu ustoupilo, agentura CENIA, která za projekt odpovídala, musela 12 milionů z evropských dotací vrátit a nezachovala žádné výstupy z projektu, které by se daly v budoucnu použít.

Nyní tak ministerstvo nejen, že nemá jednotný systém, ale stejná data jsou ukládána duplicitně hned v několika systémech a databázích. Tím se rovněž zvyšuje potřeba jejich úložné kapacity, což má za následek vyšší provozní náklady. Mezi dalšími problémy uvedl NKÚ i to, že si ministerstvo neudělalo studii proveditelnosti, aby mělo jistotu skutečně nejhospodárnějšího řešení. Ministerstvo prý chybuje i v tom, že nezjišťuje, jak informační systémy používají koncoví uživatelé.