Na přiznání daně z nemovitostí zbývá poslední den

Praha – Dnešek je konečný termín pro podání přiznání daně z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává jen jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Finanční úřad poté každoročně zasílá majitelům složenku s výší stanovené daně. K uhrazení daně z nemovitosti mají poplatníci čas až do 1. června.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb. Jejich sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven dle velikosti obce, a případně místním koeficientem (jejich databáze je k dispozici na daňovém portálu).

Místní koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Navýšení daně pomocí místního koeficientu využilo letos 533 obcí a měst z celkového počtu zhruba 6 250 obcí. Sedmnáct radnic se rozhodlo využít maximální koeficient.

Vyřizovat lidé nic nemusejí, úřad za ně daň podle nového koeficientu spočítá sám. „Vlastníci nemovitostí obdrží z finanční správy složenku, na které bude uvedena jejich daňová povinnost za všechny nemovitosti,“ ujistila mluvčí ostravské finanční správy Petra Homolová.

Video Daň z nemovitosti na poslední chvíli
video

Daň z nemovitosti na poslední chvíli

Loni vybraly finanční úřady na dani z nemovitostí 9,91 miliardy korun, předloni 9,85 miliardy. Inkaso daně ale nemíří do státního rozpočtu. Je plně příjmem obce, v jejímž katastru se nemovitost nachází.

Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. V případě opoždění s přiznáním hrozí sankce minimálně 200 korun. Sankce 500 korun se vztahuje na případy, kdy poplatník nepodá daňové přiznání vůbec.

Od letoška navíc nově platí, že má-li poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky datovou zprávou.