Českého masa je po 11 letech opět víc, navíc i zlevnilo

Praha – Jedenáct let produkce masa v Česku klesala, loni se ale směr otočil a českého masa bylo o 0,8 procenta víc než předchozí rok, tedy zhruba 451 tisíc tun. Snížila se pouze okrajová produkce koňského a kozího masa, u ostatních druhů byl naopak nárůst. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Maso také celkově zlevnilo, což vítají spotřebitelé, zemědělci naopak mluví o katastrofě.

Produkce masa i nákup mléka se loni snížily pouze v prvním čtvrtletí, ve zbylých devíti měsících už ale jenom rostly. Ve čtvrtém čtvrtletí se výroba masa zvýšila o 1,2 procenta na 115 244 tun, nákup mléka stoupl o 3,3 procenta na 576 milionů litrů.

„V loňském roce došlo po dlouhé době k mírnému navýšení stavu prasat i drůbeže. Takže (produkce masa) kopíruje tento vývoj. Já si myslím, že jsme konečně narazili na to pomyslné dno,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Zemědělci, kteří dnes zvířata chovají, do nich investovali velké částky a nemohou si dovolit lehce chov ukončit. Nelze tak podle něj předpokládat další snížení stavů.

Více než polovina veškeré produkce českého masa připadá na zpracování vepřového. Toho bylo loni o 0,7 procent více, tedy přibližně 235 tisíc tun. U hovězího a telecího byl nárůst o 1,1 procenta, u drůbežího o 0,8 procenta a v případě jehněčího o 15,1 procenta.

Produkce drůbežího masa roste poslední dva roky. „Na zvýšení se podílela hlavně stagnace cen a také vysoká poptávka po tomto druhu masa vzhledem hlavně k jeho cenovým relacím vůči ostatním druhům masa a také k rychlé kuchyňské úpravě,“ uvedl Radek Melichar z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.

Nízké ceny nás ničí, říkají zemědělci

Ceny českých zemědělců za jateční prasata loni klesly o 1,3 procenta a prohloubil se schodek zahraničního obchodu s vepřovým. Nicméně samotný zahraniční obchod s živými prasaty byl za období od prosince 2013 do loňského listopadu v přebytku. V loňském roce se snížily také ceny producentů jatečných kuřat o 3,5 procenta, telat o 13 procent, krav o 4,3 procenta a jalovic o 0,9 procenta. U býků naopak ceny výrobců vzrostly o 0,8 procenta. U drůbežího i hovězího stejně jako u vepřového převažoval dovoz nad vývozem.

Nízké ceny sice vítají spotřebitelé, ale chovatelé naopak mluví o katastrofě. Podle Svazu chovatelů prasat jsou zemědělci hluboko pod výrobními náklady, a to by mohlo ohrozit jejich existenci a přimět je i ke zmenšování chovů. „Ceny šly dolů v celé Evropské unii. Souvisí to hlavně s konkurenčním bojem producentů, řekl bych že to skoro vůbec nesoucí s ruským embargem, protože to přišlo mnohem dříve, než byl vývoz do Ruska fakticky zastaven,“ říká Jaromír Kloud, předseda Českého svazu zpracovatelů masa. 

S tím ale nesouhlasí Pýcha, podle kterého je pokles cen způsoben právě embargem na dovoz potravin ze strany Ruska. „Na trhu vznikl přetlak, mléko také šlo dolů. Je předpoklad, že cena nebude růst v nejbližší době, pokud se nezmění něco ve vztahu k Rusku,“ dodal.

Vepřové maso pocházelo loni hlavně z Německa, Španělska a Polska, drůbeží Polska, Brazílie a Maďarska a hovězí maso se nejčastěji dováželo z Polska, Nizozemska a Německa.


U mléka průměrná cena zemědělců loni vzrostla o 13,1 procenta na 9,50 koruny za litr. Nejnižší byla v prosinci a nejvyšší v dubnu. V zahraničním obchodě s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem.  „Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky vykazuje dlouhodobě kladné saldo zahraničního obchodu, avšak z pohledu jednotlivých mlékárenských komodit neustále sílí dovozy sýrů a tvarohů, které vykazují silně záporné saldo zahraničního obchodu. Jejich dovoz představuje již cca 67 procent podílu domácí výroby sýrů a tvarohů,“ dodal Melichar.

Video Zpracovatelé: Vepřové je v Česku podceněná komodita
video

Zpracovatelé: Vepřové je v Česku podceněná komodita

Zpracovatelé: Vepřové je v Česku podceněná komodita

sct24, 30.1.2015

Produkce českého masa opět roste