Voda zdraží nejméně o deset procent

Praha – Ceny vodného a stočného vzrostou po Novém roce nejméně o desetinu. Důvodem je zdražení vstupů vodárenských společností. V roce 2008 se bude cena kubíku vodného a stočného pohybovat v průměru okolo 58 korun.

Dnešní ceny jsou tvořeny dvěma složkami, samotnou spotřebou a připojením k vodovodnímu řádu. Dvousložková cena je narovnáním solidarity ve vodárenství. Roční spotřeba kompenzuje společné fixní náklady vodovodních sítí.

Předseda Sdružení vodárenských společností František Barák vidí hlavní důvody pro zdražení ve zvýšení DPH o čtyři procentní body, dalším důvodem je podle něj energetická náročnost vodárenství a zvýšení cen energií, které zvedají náklady vodárenských firem.

Vodárenské společnosti čekají rovněž nemalé investice. „Od 1. ledna 2011 se Česká republika zavázala, že bude čistit vodu dle evropských standardů, které jsou přísnější než ty dosavadní, je třeba zároveň rekonstruovat kanalizační sítě a čističky odpadních vod,“ vypočítal očekávané vyšší budoucí náklady vodáren Barák.

„Podle stávající smlouvy může provozovatel sám zvýšit ceny až o deset procent, městská rada zdražení ale nedoporučila,“ představil situaci v Příbrami starosta města Josef Řihák (ČSSD).