Čínská vláda zruší pobídky pro zahraniční investory

Praha – Čína zruší nižší daně pro zahraniční investory, dosud danili své příjmy jen patnácti procenty, některé firmy byly dokonce od daní osvobozeny úplně. Od 1. ledna se sjednotí daně z příjmu. Všechny ekonomické subjekty tak budou čínské státní pokladně odvádět 25 procent z příjmu.

Nejvýhodnější pobídkou byly doposud dvouleté daňové prázdniny a možnost po dobu dalších tří let odvádět jen 7,5 procenta. To v zemi s levnou pracovní silou dál zlevňovalo výrobu. Změna se netýká jen daní z příjmu, při dovozu materiálu do země nebylo nutné platit DPH, pokud z nich vyrobené produkty opět vyvezly. Také to vláda od Nového roku zruší. Uvažuje však o ponechání výhod pro investice mířící do chudších oblastí země. Každá provincie by si měla určit svůj vlastní „lákací“ postup.

„Čína si je jistá, že odliv firem ze země nenastane. Představitelé zahraničních firem sami tvrdí, že je pro ně klíčová možnost uplatnění na čínském trhu a ne pobídky, které jsou jim nabízeny,“ pozoruje Jiří Štichauer, ředitel společnosti Skřivánek působící v Číně. „Firmy by měly dále investovat, protože v Číně roste kupní síla, a ta bude daleko silnějším lákadlem než investiční pobídky,“ radí Štichauer.

Čína chce přehodnotit své současné postavení ve světovém hospodářství. Výhodná patnáctiprocentní daň zůstane pro firmy podnikající v oboru technologií, ty chce vláda nadále podporovat. Naopak už nechce do země lákat energeticky náročné výroby, stejně jako nechce podporovat zahraniční firmy podnikající v zemi jen pro export, které tak Čínu ekologicky zatěžují.