ČKA zaniká, agenda přejde na ministerstvo financí

Praha - Česká konsolidační agentura s koncem letošního roku zaniká a její agenda přechází na ministerstvo financí, kde vznikne nový odbor. Do něj přejde z agentury 35 zaměstnanců. Ti budou mít na starosti zbytkové portfolio agentury a zbylá aktiva v celkové hodnotě sedmi miliard korun. Dalších 20 pracovníků ČKA pak přejde do dalších oddělení. Informovalo o tom ministerstvo financí.

ČKA vznikla jako nástupce Konsolidační banky. Na starosti měla správu a prodej problematických aktiv převedených z bank a ostatních institucí. Federální Konsolidační banka fungovala od února 1991, česká Konsolidační agentura pak od ledna 1993 do srpna 2001. Následně se přetransformovala na ČKA.

Aktiva nově spravovaná ministerstvem financí tvoří majetkové účasti a pohledávky zařazené do takzvaného strategického portfolia. Jde zejména o pohledávky za městy a obcemi a majetkové účasti ve společnostech, jakými jsou například ČSA a Explosia.

Dále jsou do tohoto portfolia zařazeny nevyřešené pohledávky vyplývající ze sporů mezi ČKA a ČSOB a pohledávky z úvěrů poskytnutých na Družstevní bytovou výstavbu. „Další kategorií tvoří pohledávky zařazené do takzvaného zbytkového jmění, tedy pohledávky s právními vadami,“ uvedlo ministerstvo.

Zbývající agenda ČKA bude podle MF bude vypořádávána průběžně v závislosti na termínech ukončení soudních sporů a v případě takzvaného strategického portfolia na rozhodnutí MF.

Hlavní budova ČKA na Praze 7 bude částečně využívána ministerstvem financí a také Úřadem vlády pro práci související s koordinací předsednictví České republiky v Radě EU. „Otevřená zůstává i nadále otázka sídla evropského navigačního systému Galileo v této budově,“ uvedlo MF.

Dům Hybernské ulici v Praze 1, který byl v minulosti předmětem soudní pře ČKA s pražským magistrátem, zřejmě MF využívat nebude a o jeho budoucnosti rozhodne až vládní komise.

Hospodaření ČKA podle jejího generálního ředitele Zdeňka Čápa skončí letos v takzvané černé nule, tedy s mírným ziskem. V zisku skončí agentura teprve podruhé; poprvé a zatím naposledy se tak stalo v roce 2005, který skončil přebytkem 1,5 miliardy korun. Loni činila ztráta 1,33 miliardy korun.

K zisku agentuře dopomohla především poslední transakce ČKA, prodej společnosti Asset Park, do které agentura vložila 550 pohledávek v hodnotě 12,5 miliardy korun. Za Asset Park agentura dostala téměř 600 milionů korun.

Poslední roky fungování agentury poznamenala rovněž kauza ze ztracenou půlmiliardou z účtů dceřiné společnosti Galileo Real. K převodu peněz do švýcarské banky UBS před více než dvěma roky dal souhlas manažer Galilea Jan Šik s tím, že chtěl v zahraničí peníze zhodnotit. Banka dlouho odmítala stamiliony do Česka vrátit. Agentura proto banku loni v červnu zažalovala u soudu v Curychu.

Na počátku prosince se agentura s bankou dohodla na vrácení peněz. Banka státu na základě smlouvy vrátí 420 milionů korun, zbytek peněz až do 558,5 milionu včetně úroků a náhrady škod bude stát společně s bankou vymáhat na Miloši Skořepovi, který se na převodu peněz podílel.

Za 17 let existence ČKA a její předchůdkyně, Konsolidační banky, prošla institucemi aktiva ve výši 590 miliard korun, z toho od bank převzaly aktiva v hodnotě 400 miliard korun. Kumulovaná ztráta je 236 miliard Kč, přičemž podle Čápa polovinu této sumy tvoří náklady na transakce kolem převzetí IPB Československou obchodní bankou.

„České konsolidační agentuře se tak podařilo získat ze všech aktiv, které spravovala, zhruba 60 procent,“ upozornil již dříve Čáp.