Začíná fungovat síť Czech POINT

Praha - Dnešním dnem začíná fungovat Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál známý spíše pod zkratkou Czech POINT. Nová síť by měla výrazně zjednodušit komunikaci občanů s úřady. Lidé, kteří chtějí vyřídit více dokumentů, ode dneška nemusí navštívit čtyři různé instituce. Stačí zajít na jediný úřad, kde dostanou ověřený výpis.

O opravdovou elektronizaci českých úřadů se však nejedná, nedochází totiž ke zrovnoprávnění elektronického dokumentu s tím listinným. „Stále přežívá ten starý legislativní rámec, který říká, že všechno musí být na papíře a těch papírů, které se dnes dají vydávat na Czech POINTech, je strašně málo. Největší výhoda je, že nemusíte jít ve své obci do svého úřadu, ale můžete si o ten papír zažádat kdekoli po republice. To je v Čechách revoluční změna, nicméně ne elektronická.“ vysvětluje prezident Sdružení pro informační společnost Jiří Polák.

V současnosti poskytuje Czech POINT ověřené výpisy ze tří centrálních registrů – z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Ministerstvo vnitra však plánuje, že zde v budoucnu občané získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Služby Czech POINTŮ budou moci využívat i firmy.

Při přípravě projektu se ministerstvo inspirovalo ve státech jako Dánsko, Velká Británie nebo Rakousko, kde obdobný systém funguje už delší dobu. Podle Poláka se může Česká republika poučit z některých chyb, zejména v Rakousku. Tamní rozsáhlý systém na elektronické doručování přes všechny náklady téměř nikdo nepoužívá. „Je tam vždy ta bariéra, aby se našla motivace lidí, proč ten systém používat,“ dodává.