Důvěra v ekonomiku klesla kvůli pesimismu spotřebitelů

Praha - Důvěra v domácí ekonomiku v prosinci opět klesla. Souhrnný ukazatel důvěry se snížil oproti předchozímu měsíci o 1,1 bodu, zejména kvůli poklesu spotřebitelského indikátoru spotřeby. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů se snížilo o 3,7 bodu. Vyplývá to z nejnovějšího konjunkturálního průzkumu Českého statistického úřadu.

 

Celková důvěra v českou ekonomiku klesla také ve srovnání s prosincem 2006, a to o 4,4 bodu. Důvěra podnikatelů je meziročně o 1,6 bodu nižší, důvěra spotřebitelů klesla o 15,8 bodu.

Ze šetření mezi spotřebiteli v prosinci vyplynulo, že ve srovnání s listopadem očekávají pro příštích 12 měsíců zhoršení celkové ekonomické situace, zejména pak své finanční situace. Mírně se zhoršila i dlouhodobě příznivá očekávání nezaměstnanosti.

V průmyslu se v prosinci mírně snížilo hodnocení celkové ekonomické situace, ale zlepšilo se hodnocení výrobní činnosti. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky bylo v prosinci méně příznivé, avšak nadále je na vysoké úrovni. Zásoby se podle mínění respondentů mírně zvýšily. Pro příští tři měsíce očekávají respondenti pokračování příznivého vývoje výrobní činnosti i zaměstnanosti. Očekávání celkové ekonomické situace jsou pro příští tři i šest měsíců nižší než v listopadu. Celkově se saldo indikátoru důvěry v průmyslu meziměsíčně snížilo o 0,7 bodu, v meziročním srovnání je ale o jeden bod vyšší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace z velmi vysoké hodnoty v listopadu meziměsíčně snížilo. Hodnocení současné celkové poptávky se však zvýšilo. Pro příští tři měsíce respondenti po sezonním očištění předpokládají příznivý vývoj zaměstnanosti. Zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na téměř devět měsíců. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou stejná jako v listopadu, pro období příštích šesti měsíců jsou nepatrně nižší. Celkově se saldo indikátoru důvěry meziměsíčně zvýšilo o tři body na nejvyšší hodnotu v jeho historii a je o 3,5 bodu vyšší než v prosinci 2006.

V odvětví obchodu se hodnocení současné ekonomické situace ve srovnání s listopadem zhoršilo. Podle mínění respondentů se zásoby v prosinci snížily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se zvýšila, ale pro období příštích tří měsíců jsou nižší. Celkově se saldo indikátoru důvěry v prosinci snížilo o tři body, v meziročním srovnání je o pět bodů vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů hodnocení ekonomické situace v prosinci zhoršilo. Hodnocení poptávky se meziměsíčně mírně zvýšilo stejně jako její očekávání pro příští tři měsíce. Celkově se saldo indikátoru důvěry oproti minulému měsíci nepatrně snížilo o 0,3 bodu a je o sedm bodů nižší než před rokem, uvedl dnes ČSÚ.